Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Klepp Kulturskule

Klepp kulturskule ønskjer gjennom opplæring innan musikk og andre kulturfag å skapa levande kulturinteresse i kommunen.

  

Kvalitet i undervisninga skal stimulere eleven til fagleg dugleik, personleg utvikling og oppleving.

  

I Klepp kulturskule ynskjer me å læra elevane grunnleggjande teknikkar og forståing for faget, samstundes som ein søkjer å formidla inspirasjon og kjærleik til faget slik at dei er i stand til og har lyst til å fortsetja på eiga hand den dagen dei sluttar i kulturskulen.

 

Rektor: Jan Bekkum

 

For å sjå kva tilbod me har, gå inn på minskole

Søknadsskjema 

 

Kulturskulestipend - Jæren Sparebank

Stipendet skal motivera, skapa engasjement, inspirera og gje påskjønning.

Stipendet vert delt ut årleg og er ein sjekk for utbetaling av kr 10 000 og diplom/kunstverk av Stine Rommetveit.

Søknadsfrist er 15. mars 2019, 2020 og 2021

Kulturskulestipend - tildelingsreglar og kriterier

 

Kulturskulestipend - søknadsskjema