Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Planleggingsdagar , ferie og fritid

Barnehagane har 5 planleggingsdagar i løpet av eit barnehageår. Barnehagane er stengde desse dagane.

For barnehageåret 2015/2016 er desse dagane fastsett: 

  • Tysdag 16. august 2016.
  • Fredag 18. november 2016.
  • Mandag 2. januar 2017.
  • Tysdag 18.april 2017.

 

 

Den 5. planleggingsdagen kan barnehagane sjølv velga om dei vil ha måndag 15. august 2016, eller fredag 26. mai 2017. Dette må fastsettast av SU

Høgtider

Barnehagane er stengde jule- og nyttårsafta. Onsdag før skjærtorsdag stengjer barnehagane kl. 13.00. Det er sett av 5 planleggingsdagar i året for personalet i barnehagane. Desse dagane er barnehagane stengde.

Ferie

Alle barn skal ha minimum 5 veker ferie i løpet av eit barnehageår. I perioden 1. juni – 15. august skal barna ha 4 veker ferie. 3 av desse skal vera samanhengande. Den 5 ferieveka kan takast ut på planleggingsdagane til barnehagane.