Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Planleggingsdagar, ferie og fritid

Planleggingsdagar

Barnehagane har 5 planleggingsdagar i løpet av eit barnehageår. Barnehagane er stengde desse dagane.

Planleggingsdagar 2018/2019

  • Fredag 17. august 2018
  • Fredag 16.november 2018
  • Onsdag 2. januar 2019

2 planleggingsdagar kan barnehagane sjølv velga. Desse må fastsettast av SU.

Høgtider

Barnehagane er stengde jule- og nyttårsafta. Onsdag før skjærtorsdag stengjer barnehagane kl. 12.00. 

Ferie

Alle barn skal ha minimum 5 veker ferie i løpet av eit barnehageår. 3 ferieveker må vera samanhengande i perioden 1. juni - 15. august. Planleggingsdagane kan reknast som feriedagar. 

Føresette må gje melding om barnets sommarferie innan 1. mai.