Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Planleggingsdagar , ferie og fritid

Barnehagane har 5 planleggingsdagar i løpet av eit barnehageår. Barnehagane er stengde desse dagane.

  • Onsdag 16. august 2017
  • Fredag 17. november 2017
  • Tysdag 2. januar 2018
  • Måndag 30. april 2018

Den 5. planleggingsdagen kan barnehagane sjølv velga om dei vil ha tysdag 15. august 2017, fredag 11. mai 2018 eller fredag 18.mai 2018. Dette må fastsettast av SU.

  • Fredag 17. august 2018
  • Fredag 16.november 2018
  • Onsdag 2. januar 2019

2 planleggingsdagar kan barnehagane sjølv velga. Desse må fastsettast av SU.

Høgtider

Barnehagane er stengde jule- og nyttårsafta. Onsdag før skjærtorsdag stengjer barnehagane kl. 13.00. Det er sett av 5 planleggingsdagar i året for personalet i barnehagane. Desse dagane er barnehagane stengde.

Ferie

Alle barn skal ha minimum 5 veker ferie i løpet av eit barnehageår. I perioden 1. juni – 15. august skal barna ha 4 veker ferie. 3 av desse skal vera samanhengande. Den 5 ferieveka kan takast ut på planleggingsdagane til barnehagane.