Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Barnehagar i Klepp

 Barnehagar i Klepp

Barnehagesjef Anne-Jorunn Bjørkum Leigvold tlf. 954 61 946 
 

Bore

Bore barnehage

Adresse: Verdalsvegen 39, 4352 Kleppe

Tlf: 51 42 09 83

Styrar: Torill Vika Damsgård 

Nettside: www.minbarnehage.no/bore

Borsheim barnehage

Adresse: Nordsjøvegen 230, 4352 Kleppe

Tlf: 51 78 60 10

Styrar: Lisbeth Iversen

Nettside: www.minbarnehage.no/borsheim

Myrsnibå barnehage

Adresse: P. Krohnsveg 1, 4352 Kleppe

Tlf: 51 42 00 59

Styrar: Monica Kåstad

Nettside: www.minbarnehage.no/myrsnibaa

Sørhellet barnehage

Adresse: Engrappstubben 1, 4352 Kleppe

Tlf: 51 78 65 50

Styrar: Grethe Barane

Nettside: http://www.minbarnehage.no/sorhellet

Engelsvoll 

Engelsvoll barnehage

Adresse: Kvednadalen 2, 4353 Klepp stasjon

Tlf: 51 78 65 47

Styrar: Inger Ølberg Lode

Nettside: www.minbarnehage.no/engelsvollbhg.

Vibå musikkfamiliebarnehage - privat

Adresse: Tjønnvegen 4, 4353 Klepp Stasjon

Tlf: 90 13 69 41

Styrar: Hilde Nysted - tlf 97 15 74 71

Nettside: https://www.vibåbarnehage.no/

Horpestad

Horpestad barnehage

Adresse: Orrevegen 304

Tlf: 51 78 62 64/69/70

Styrar: Tone Krokeide 

Nettside: www.minbarnehage.no/horpestad

Kleppe

Kleppe friluftsbarnehage

Adresse: Fredheimvegen 4, 4352 Kleppe

Tlf: 51 42 56 68

Styrar: Grete Kristoffersen

Nettside: www.kleppbhg.no

Kleppestemmen FUS barnehage - privat

Adresse: Kornvegen 23, 4352 Kleppe

Tlf: 51 42 42 00

Dagleg leiar: Marianne Lillebø

Nettside: www.kleppestemmen.bhg.no

epost : dl.kleppestemmen@bhg.no

Lyngmarkå barnehage

Adresse: Fjogstadvegen 9, 4352 Kleppe

Tlf: 51 78 79 10

Styrar: Anne Kristine Lunde Bræin

Nettside: www.minbarnehage.no/lyngmarka

Markå barnehage - privat

Adresse: Viervegen 31, 4352 Kleppe

Tlf: 51 78 60 00

Styrar: Lene Jøntvedt

Nettside: www.markaa.no

epost : styrer@markaa.no

Steingarden Barnehage

Adresse: Kleppevarden 2, 4352 Kleppe

Tlf: 51 42 09 39

Styrar: Tone Krokeide

Nettside: www.minbarnehage.no/steingarden

Storhaug barnehage

Adresse: Hattelandsvegen 111, 4352 Kleppe

Tlf: 51 78 52 20

Styrar: Kari Tengesdal Wold

Nettside: http://minbarnehage.no/storhaug

Orre

Orre barnehage

Adresse: Theavegen 9, 4343 Orre

Tlf: 51 42 26 00

Styrar: Trine V Tengesdal

Nettside: www.minbarnehage.no/orre

Orstad

Espira Ormadalen barnehage - privat

Adresse: Erlevegen 3, 4353 Klepp stasjon

Tlf: 51 78 62 80

Styrar: Unni Sirevåg Lende

Nettside: www.ormadalen.espira.no

epost : styrer@ormadalen.espira.no

Orstad naturbarnehage 

Adresse: Skogvegen 16, 4353 Klepp Stasjon

Tlf: 51 78 55 80

Styrar: Anita Hisdal Rosland

Nettside: www.minbarnehage.no/orstadbhg

Tu

Tu barnehage

Adresse: Austvegen 46, 4341 Bryne

Tlf: 51 78 68 08

Styrar: Elisabeth Hauso

Nettside: www.minbarnehage.no/tu

Tjøttaparken FUS barnehage - privat

Adresse: Eskervegen 2, 4341 Bryne

Tlf: 47 67 62 99

Styrar: Tine Moe Eide

Nettside: https://tjottaparken.bhg.no

epost : dl.tjottaparken@bhg.no

Vasshus

Vasshus barnehage

Adresse: Stangelandsvegen 100, 4354 Voll

Tlf: 51 78 92 90

Styrar: Trude Evjen

Nettside: www.minbarnehage.no/vasshus

Vasshus gardsbarnehage - privat

Adresse: Stangelandsvegen 51, 4354 Voll

Tlf: 51 42 39 78

Styrar: Kari-Synnøve Aasland Sundal

Nettside: www.vasshusgardsbarnehage.no

epost : vagaba@online.no