Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Vil du vera meddommar?

Er du mellom 21 og 70 år kan du nå søka om å få vera meddommar i Tingretten eller Lagmannsretten for dei neste fire åra.

Det er kommunestyra som oppnemner meddommarar til Jæren Tingrett, Gulating Lagmannsrett og jordskifteretten.

I år skal meddommarar for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 velgjast og ein søker nå personar som ønsker å vera kandidat til desse verva.

Du må være norsk eller nordisk statsborger eller registrert i folkeregisteret som busett i Norge dei siste tre åra.

Ein treng ikkje ha juridisk bakgrunn eller andre bestemte kvalifikasjonar.

Meir informasjon finn de på domstol.no

Søknadsskjema