Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Vil du vera med?

Har du meiningar om helse- og velferdstenestene i Klepp? Vi ønsker dine innspel på revisjon av strategiplanen Taktskifte - helse og velferd i ei ny tid.

Første versjon av Taktskifte vart laga av innbyggarar og tilsette, og godkjent i kommunestyret i november 2014.

Taktskifte er nå klar for revidering. Vi ønsker innspel frå interesserte innbyggarar som har engasjement og lyst til å vera med på dette arbeidet.

Taktskifte har sju satsingsområde:

  • Brukarmedverknad
  • Familie og nettverk
  • Frivillig innsats
  • Velferdsteknologi
  • Samhandling
  • Tidleg innsats og førebygging
  • Nye arbeidsmåtar

Verkar dette interessant for deg?

Velkommen til innspelsmøte 20.11.2018 kl 18.00 i kommunestyresalen, rådhuset.

Påmelding epost: ragnhild.aanestad@klepp.kommune.no

Behov for meir informasjon?

Ta kontakt på tlf 51429796 / 98675917

 vil du vera med