Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Varslingsrett til Helsetilsynet

Rett til å varsla Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlege skader etter hendingar som har samanheng med helsehjelpa i den kommunale helse- og omsorgstenesten.

Frå 01.07.2019 har pasientar, brukarar og næraste pårørande rett til å varsla Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlege skader etter hendingar som har samanheng med helsehjelpa i den kommunale helse- og omsorgstenesta eller i spesialisthelsetenesta.

Føremålet med varselordninga er å sikra rask oppfølging av dei alvorlegaste hendingane i helse- og omsorgstenestene ved at tilsynsmynde identifiserar uforsvarlege forhold raskare og dermed bidreg til betre pasientsikkring og kvalitet.

Varselordninga kjem i tillegg til den muligheten pasientar, brukarar og pårørande har til å henvenda seg direkte til verksemda og retten dei har til å be fylkesmannen om å vurdera helsehjelpa.

Fleire opplysingar om varselordninga

Meldingsskjema – Varsel om alvorleg hending