Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ulovleg parkerte bilvrak og bilar utan registreringsnummer

Klepp kommune intensiverer arbeidet med å fjerne ulovleg parkerte bilvrak og bilar utan registreringsnummer.

Det vil bli lagt ein lapp på køyretøy med frist på 14 dagar for fjerning. Dersom oppmodinga om fjerning ikkje blir følgd, vil politiet bli beden om å gje pålegg om fjerning. Deretter vil køyretøyet verta mellomlagra hjå Reime & Lode AS på Nærbø i ytterlegare tre månader før destruering.