Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Tilskot til frivillige organisasjonar

Søknadsfristen er 1. april for søknad om tilskot til ideelle og humanitære organisasjonar, brukarorganisasjonar og sjølvhjelpsgrupper innan helse- og velferdsområde. Dette er eit supplement til kommunale tenester. 

Retningslinjer for tilskot og søknadsskjema.