Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Spørjeundersøking for deg over 65 år

Aldersvennlege lokalsamfunn i Klepp og Time kommune

Time og Klepp kommune har starta arbeidet med å utarbeide ein fireårig handlingsplan for eit meir aldersvenleg samfunn.

I forbindelse med medverknadsprosessen ønsker vi at innbyggjarar i aldersgruppa 65 og oppover vil ta seg tid til å svare på ein spørjeundersøking. Spørjeundersøkinga er første del av medverknadsprosessen vi ønsker å gjennomføre. Undersøkinga er tilgjengeleg til 19. mars.

Målet er å skapa eit aldersvennleg samfunn som legg til rette for aktive og sosiale liv. I tillegg ønsker vi å mobilisera den eldre delen av innbyggarane og involvera dei i planlegging og utforming av tiltak som fremjar aktive og sosiale liv. Figuren under viser prosessen for prosjektet.

 

 

 

Figuren viser prosessen i Time og Klepp sitt arbeid med aldersvennlege samfunn-prosjektet. Vi har no kome til første del av medverknadsarbeidet, spørjeundersøking.

Trykk her for å koma til undersøkinga