Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Søknad om støtte frå Stiftelsen Lyefjell gåvefond

Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemming i Klepp og Time kommune søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

Midla skal brukast til enkelttiltak som aukar livskvaliteten til målgruppa.

Institusjonar, einskildpersonar, grupper eller lag kan søkja om tildeling.

Statuttar for Lyefjell gåvefond 
Søknad om støtte frå Lyefjell Gåvefond kan sendast til: Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne 

eller postmottak@time.kommune.no

Søknadsfristen er 12. oktober 2018.