Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Søk støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond

Enkeltpersonar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune kan søka om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

Midla skal brukast til enkelttiltak som aukar livskvaliteten til målgruppa.

Institusjonar, einskildpersonar, grupper eller lag kan søka om tildeling.

Statuttar for Lyefjell gåvefond

Søknad om støtte frå Lyefjell Gåvefond kan sendast til
Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne

eller via skjema her. 

Søknadsfristen er 6. mars 2020