Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Seminar om barnefattigdom

Kompetansehevande seminar om barnefattigdom  tysdag 21. april 2015

Nav Time og Nav Klepp inviterer til eit kompetansehevande seminar om barnefattigdom for tilsette i kommunane.

Eventuelle spørsmål, ta kontakt med oppvekstleiar Anders Gjerdseth, Klepp kommune.

  På grunn av lunsjservering ønsker me ei påmelding
Navn
  For å vite kven me snakker til, ønsker me opplyst
Eg kjem frå
Tilsett i :