Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Renovasjonsbil på private vegar

Mange stader  veks det greiner og buskar/hekkar inn i vegen og gjer det vanskeleg å koma fram utan å skade bilen.

Kommunen oppmodar alle som får avfallet henta slik til å ta ein kontroll på vegen inn til eigedommen. Gjeld óg generell stand på veg og snuplass. 

Kjem ikkje renovasjonsbilen fram på forsvarleg vis, kan heller ikkje avfallet hentas.

 Kravet i renovasjonsforskrifta er fri bredde minst 3 m (meir i kurver og avkjørsler) og 4 m høgde.