Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Reinare vatn på Jæren

Nå er det ikkje lenger lov å gjødsla med husdyrgjødsel seint på hausten. Dette er eit viktig grep for å få reinare vatn på Jæren.

Matrikkel og grunnbok vert stengd i desember 2019

Grunna kommune- og regionreformene som trer i kraft frå nyttår vil matrikkel og grunnbok vere stengd i slutten av desember 2019. Dette får følger for tinglysing og kommunen si saksbehandling.

Ny forskrift "Avgrensing av spredeperiode for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel"

Det er ikkje lenger lov å gjødsla med husdyrgjødsel etter 1. september, heller ikkje om gjødsla vert molda ned. Dette for å få mindre gjødsel ut i elver og bekkar. Målet er å få reinare vatn på Jæren.

Dette er eit viktig grep som bøndene tar, og dei fleste er positive til dette då det ikkje er behov for å gjødsla seint på hausten.

Kommunstyret i Klepp vedtok i møte 17. juni sak 51/19 - Lokal forskrift om husdyrgjødsel.

Forskrifta gjeld frå 1. juli.
Du kan lesa meir om dette på vannportalen.no

 

 Traktor

Reguleringsplanar

Varsel om regulering / Under behandling / Offentleg ettersyn / Nyleg vedtekne planar

Barnetråkk

Barnetråkkrapport frå 2018