Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Reinare vatn på Jæren

Nå er det ikkje lenger lov å gjødsla med husdyrgjødsel seint på hausten. Dette er eit viktig grep for å få reinare vatn på Jæren.

Ny forskrift "Avgrensing av spredeperiode for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel"

Det er ikkje lenger lov å gjødsla med husdyrgjødsel etter 1. september, heller ikkje om gjødsla vert molda ned. Dette for å få mindre gjødsel ut i elver og bekkar. Målet er å få reinare vatn på Jæren.

Dette er eit viktig grep som bøndene tar, og dei fleste er positive til dette då det ikkje er behov for å gjødsla seint på hausten.

Kommunstyret i Klepp vedtok i møte 17. juni sak 51/19 - Lokal forskrift om husdyrgjødsel.

Forskrifta gjeld frå 1. juli.
Du kan lesa meir om dette på vannportalen.no

 

 Traktor

Klima- og miljøplan - offentleg ettersyn

Formannskapet i Klepp har vedteke å leggja ut forslag til Klima- og miljøplan til offentleg ettersyn. Sjå forslag til Klima- og miljøplan

Høyring - namnesak

Klepp kommune og Kartverket har reist slik namnesak.
Kva skal vera rett skrivemåte?

-         Kleppelunden eller Kleppeloen?

-         Pigghella, Pighella eller Pikhella? 

Vedtak i kommunestyret: Endring av namn frå Kleppelunden til Kleppeloen 

Søknad om namneendring frå Kleppelunden til Kleppeloen

Brev frå Kartverket: Oppstart namnesak:
- Kleppelunden eller Kleppeloen?
- Pigghella, Pighella eller Pikhella?

 

Send di meining til Klepp kommune;  postmottak@klepp.kommune.no  innan 30. juni 2019. 

Reguleringsplanar

Varsel om regulering / Under behandling / Offentleg ettersyn / Nyleg vedtekne planar

Barnetråkk

Barnetråkkrapport frå 2018