Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Påskehilsen fra ordføreren

Vi går mot en påskeuke som blir helt annerledes enn det som var planlagt for de aller fleste av oss. Mange hadde bestilt en ferietur, mange hadde planlagt å reise for å besøke familie og venner, mange hadde planlagt fine skiturer, mange ventet på besøk fra barn og barnebarn og mange så fram til en fin tur til hytten. For de fleste blir det dessverre ikke en påske som planlagt på grunn av en alvorlig og verdensomspennende pandemi.

Vi har nå lagt bak oss noen krevende uker med for noen usikkerhet, frykt, ensomhet, risikofylte arbeidsoppgaver i tillegg til nyhetsoppslag som har gitt oss innblikk i hvor omfattende kritisk situasjon vi er oppi. I Norge har vi iverksatt kraftige tiltak som får stor betydning for storsamfunnet og den enkelte, mens andre land mer eller mindre har stengt ned store deler av landet. Konsekvensene her til lands har ført til at mange virksomheter har måttet stenge av, og mange ansatte er blitt permitterte og frykter for jobbene sine på lengre sikt.

Det er med dette bakteppet vi må tolerere at påsken 2020 blir noe annerledes enn det som var planlagt. Fokuset vårt bør være å bekjempe koronaviruset, være lojal mot myndighetenes tiltak, bidra positivt og heller akseptere at denne påsken ikke blir som forventet og at det kommer andre anledninger der vi kan reise, besøke, få besøk og benytte hytten når vi selv ønsker.
Selv om vi har en følelse av at alt rundt oss er stengt og at det har stoppet opp, er det heldigvis ikke situasjonen. Ikke minst gjelder det de ansatte i Klepp kommune. Det jobbes kontinuerlig og spesielt er trykket stort innen helse og velferd. Der skal de ordinære tjenestene utføres, organiseringen på legevakten med all testing skal gjennomføres, samarbeid med sykehuset skal fungere i tillegg til at det må rigges for en eventuell økning at koronapasienter også i vår kommune.

Andre grupper som gjør en fantastisk jobb i disse dager er våre renholdere. De har fått en betydelig ekstrabelastning nå, men ser ut til å takle det på en fin måte. Også lærerne har fått en helt ny arbeidshverdag. Det er helt utrolig hvordan de har tilpasset seg den nye situasjonen med fjernundervisning.

I arbeidslivet ellers er det butikkansatte i dagligvarebransjen og ansatte innen transport som nå kommer under kategorien samfunnskritiske funksjoner. Nå ser vi virkelig hvor viktige disse funksjonene er også under normale omstendigheter.

Alle de yrkesgruppene jeg har nevnt her er på kort tid blitt våre store helter, og fortjener all den applausen og oppmerksomheten som er blitt de til del de siste ukene.

Vi blir satt på store prøver og utfordringer i disse tider. Ikke minst er det trist å se hva konsekvensene blir økonomsk. Jeg tror dessverre at virkningene av det vi nå opplever vil påvirke oss i lang tid framover, og at det vil ta lang tid å bygge opp igjen til en normalsituasjon.

Likevel; jeg vil berømme innbyggerne i Klepp for å ta denne sitasjonen på alvor. Forståelsen av at dette er en felles dugnad og at vi kun kan løse dette ved å stå sammen, er stor. De sentrale tiltakene som blir besluttet har stor tverrpolitisk oppslutning, noe som bidrar til en betydelig forståelse hos folket. Nå er vi mer enn noen gang avhengig av at vi prøver å redusere skadevirkningene ved å tenke som et fellesskap. Vi må også fremover forholde oss til de retningslinjene som våre fagkyndige organer ber oss om å overholde.

Heldigvis går vi nå mot en fin tid med lengre dager og bedre temperaturer, som jeg håper dere vil benytte til å finne på gjøremål som får tankene bort fra korona, og ta vare på hverandre på beste måte. Tenk spesielt på barna og de som kanskje ”sliter” litt i disse tider.

Til slutt vil jeg ønske dere alle sammen en fin og god påskefeiring!