Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Nye forkjørsvegar i Klepp

13 fylkesvegar i Klepp vert no skilta som forkjørsvegar.

I fleire kryss er det ikkje klart nok kven som har vikeplikt og forkjørsrett. Derfor forkjørsregulerer Statens vegvesen no dei fleste fylkesvegane. Vedtaket trer i kraft frå den dagen skiltene om forkjørsveg, forkjørskryss og vikeplikt er satt opp og avdekka.

I Klepp gjeld det desse vegane: FV171 Pollestadvegen, FV216 Grødelandsvegen, FV245 Selevegen, FV247 Orrevegen, FV248 Borevegen, FV249 Nesevegen, FV250 Brautvegen, FV251 Roslandsvegen, FV252 Lalandsvegen, FV253 Øksnevadvegen, FV255 Ergavegen, FV258 Saltevegen og FV260 Fjogstadvegen.