Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ny visjon

Borestranda

Måndag 18 november vart ny visjon for Klepp kommune vedteken i kommunestyret. 

Den nye visjonen er utarbeidd i samråd med folk i Klepp. Tilsette i kommunen, organisasjonar og lag har vore med i medverknadsrunder. To forslag som speglar verdiane i Klepp gjekk vidare til politikarane.

«Vi har jobba for å laga ein samlande visjon som folk kan kjenna seg igjen i, og som kan nyttast som ein ledetråd for kommunen. No ser vi fram til å starta arbeidet med å integrera visjonen i alle ledd,» seier rådmann Torild Lende Fjermestad.

 

Les meir om bakgrunnen for ny visjon her: https://www.klepp.kommune.no/siste-nytt/ny-visjon/