Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Nav Klepp-Time sitt publikumsmottak opnar 18.febr. 2019

Adresse for publikumsmottaket er: Kjøpmannsbrotet 5, 4352 Kleppe Opningstid: Måndag – fredag 12.00 - 14.00

Frå 18.2.19 vert Publikumsmottaket til NAV Klepp-Time samla for «oppmøte utan avtale» på Klepp.

Publikumsmottaket for oppmøte utan avtale er berekna for situasjonar som må avklarast same dag, og dei som ikkje kan nytta digitale løysingar.

Spørsmål knytt til utbetaling av statleg yting, ta kontakt med NAV på telefonnummer 55 55 33 33
Andre situasjonar ta kontakt med rettleiar gjennom aktivitetsplan på «ditt NAV» eller på telefonnummer 55 55 33 33

Planlagte samtalar vil fortsatt føregå både på Klepp og Bryne