Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn og unge

Søknadsfrist: 04.12.2020

Offentlige instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søka tilskot for inkludering av barn og unge.

Målet med tilskotsorninga er å motverka eller dempa konsekvensar av barnefattigdom blant barn og ungdom.

Ordninga skal bidra til at fleire får moglegheit å delta på sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosial funksjon. Alle barn skal ha moglegheit til å delta i minst ein organisert fritidsaktivitet saman andre.

Informasjon og søknadsskjema, sjå her.

Kommunen sin kontaktperson for ordninga er Ragnhild Aanestad,
tlf 51429796/98675917
Epost: ragnhild.aanestad@klepp.kommune.no