Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Kulturpris, stipend og – tilskot nyanlegg

Kommunale tilskot med søknadsfrist 1. oktober.


Nyanlegg idrett og nyanlegg lagsarbeid
Inventar og utstyr
Spelemiddelsøknad (siste frist 15. oktober)

Idrettsstipend (nytt av året)
Kulturstipend
Tilskot til eliteidrett

Forslag til kulturpris 2016

Retningslinjer og søknadsskjema for nyanlegg og inventar/utstyr finn du her: 

Evt. spørsmål kan rettast til kulturavdelinga på tlf. 51429860.
Søknad sendes enten via elektonisk søknadsskjema, eller til postmottak@klepp.kommune.no