Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Koronaviruset

Oppdatert informasjon og råd om smitteførebygging per 07.05.20

Koronasmitte (covid-19) er no påvist hos seks personar i Klepp kommune.

12. mars innførte regjeringa ei rekke omgripande tiltak. Sjå full oversikt her.
24. mars vart det klart at tiltaka held fram, med nokre presiseringar. Les meir her.
7. april kom regjeringa med ei melding om endringar som vil bli gjeldande frå 20. og 27. april. Les meir her.
7. mai la regjeringa fram justeringar og ein plan for nedbygging av korona-tiltaka. Les meir her.

 

Karantene

Personar som kjem til Noreg frå utlandet, skal opphalde seg i karantene i 10 døgn etter innreise til Noreg. Karantene gjeld også for personar som er nærkontakt til ein med påvist koronavirus.

Ein person i karantene skal opphalde seg i eigen hjem eller annan eigna opphaldsstad. Personen kan berre opphalde seg utanfor heimen eller opphaldsstaden viss nærkontakt med andre personar unngås.

Dei som er i heimekarantene må sjølvsagt ikkje møta opp til avtalar på legekontor, legevakt eller helsestasjon. Ring legesenteret for å råd og utsetting av avtalar.

Les meir om karantene her.

Testing

Etter anbefaling frå Folkehelseinstituttet, startar kommunane testing av alle med mistanke om Covid-19. Mistanke vil framleis i hovudsak seie feber, hoste eller tung pust.

Les meir om testing her.

Smittesporing

Her kan du lesa om og lasta ned appen Smittestopp, som hjelper helsemyndigheitene å avgrensa spreiinga av koronaviruset.


Skule og barnehage

Skulane opnar igjen for alle trinn frå 11. mai.
Barnehagane opna 20. april.

Tilbodet på helsestasjonen er sterkt redusert. Her finn du meir informasjon om tilbodet slik det er no.

Helsestasjonen har utarbeidd nokre råd for å ivareta familien best mogleg, og kontaktinformasjon viss du treng nokon å snakke med.

Arrangement

Helsedirektoratet har vedtatt restriksjonar, forbod mot og/eller stenging av ulike arrangement og tilbod.
Forbodet mot store arrangement er forlenga til 31. august.

Generell Informasjon

Les meir på nettsida til Folkehelseinstituttet

eller på helsenorge.no, eventuelt regjeringen.no

Har du spørsmål om Korona-viruset kan du ringa Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Telefonnummeret til legevakta er 116 117.
Det er oppretta ein separat luftvegslegevakt i Klepp - les meir her.

Information in other languages

Please see fhi.no

 


Vanar som førebyggjer smitte

  • Papirlommetørkle framfor munn og nase skjermar andre når du hostar eller nys. Kast lommetørkleet etterpå. Vask så hendene.
  • Bruk olbogekroken når du må hoste eller nyse og ikkje har papirlommetørkle for handa.
  • Vask hendene ofte og grundig, særleg når du har vore ute blant folk.
  • Handdesinfeksjon med middel som inneheld alkohol er eit godt alternativ når du ikkje får vaska hendene, til dømes på reise.