Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Koronaviruset

Oppdatert informasjon og råd om smitteførebygging per 30.07.20

Koronasmitte (covid-19) er no påvist hos seks personar i Klepp kommune.

12. mars innførte regjeringa ei rekke omgripande tiltak. Sjå full oversikt her.
24. mars vart det klart at tiltaka held fram, med nokre presiseringar. Les meir her.
7. april kom regjeringa med ei melding om endringar som vil bli gjeldande frå 20. og 27. april. Les meir her.
7. mai la regjeringa fram justeringar og ein plan for nedbygging av korona-tiltaka. Les meir her.

 

Karantene og reise

Personar som kjem til Noreg frå utlandet, med unntak av visse land og områder i Europa, skal opphalde seg i karantene i 10 døgn etter innreise til Noreg. Karantene gjeld også for personar som er i same husstand til ein med påvist koronavirus.

For arbeidsreise frå Schengen- og EØS-land gjeld eigne reglar om karantene og testing.

Råd og regler om reise og karantene kan endra seg raskt ut frå smittesituasjonen. Følg lenkene her for oppdatert informasjon:


Les meir om karantene.

Les meir om ferie og reise.

Informasjon til reisande som kjem til Noreg.

Rettleiing om reise for kommunalt tilsette med pasientnært arbeid.

Testing

Etter anbefaling frå Folkehelseinstituttet, testar kommunane alle med mistanke om Covid-19. Mistanke vil framleis i hovudsak seie feber, hoste eller tung pust. Har du blitt testa kan du logga inn på helsenorge.no for å sjå resultatet.

Les meir om testing her.

Smittesporing

Her kan du lesa om og lasta ned appen Smittestopp, som hjelper helsemyndigheitene å avgrensa spreiinga av koronaviruset.


Skule og barnehage

Det er utarbeidd rettleiarar for smittevern i skular og barnehagar.

Tilbodet på helsestasjonen er redusert. Her finn du meir informasjon om tilbodet slik det er no.

Helsestasjonen har utarbeidd nokre råd for å ivareta familien best mogleg, og kontaktinformasjon viss du treng nokon å snakke med.

Arrangement

Helsedirektoratet har vedtatt restriksjonar, forbod mot og/eller stenging av ulike arrangement og tilbod.
Forbodet mot store arrangement er forlenga til 31. august.

Generell Informasjon

Les meir på nettsida til Folkehelseinstituttet

eller på helsenorge.no, eventuelt regjeringen.no

Har du spørsmål om korona-viruset kan du ringa Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Telefonnummeret til legevakta er 116 117.
Det er oppretta ei ordning med luftvegslegevakt for innbyggarar i Klepp - les meir her.

Information in other languages

Please see fhi.no

 


Vanar som førebyggjer smitte

  • Papirlommetørkle framfor munn og nase skjermar andre når du hostar eller nys. Kast lommetørkleet etterpå. Vask så hendene.
  • Bruk olbogekroken når du må hoste eller nyse og ikkje har papirlommetørkle for handa.
  • Vask hendene ofte og grundig, særleg når du har vore ute blant folk.
  • Handdesinfeksjon med middel som inneheld alkohol er eit godt alternativ når du ikkje får vaska hendene, til dømes på reise.