Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Koronaviruset

Oppdatert informasjon og råd om smitteførebygging per 09.04.21

Koronasmitte (covid-19) er til nå påvist hos 177 personar i Klepp kommune. Siste tilfelle er registrert 09.04.21

Risikovurdering for Klepp og Jæren blir oppdatert her kvar veke.

Nasjonale tiltak

2021:
4. januar innførte regjeringa fleire nasjonale smitteverntiltak: Få oversikt her.
18. januar letta regjeringa noko på tiltaka: Les meir her.
19. februar justerte og letta regjeringa på nokre tiltak: Les meir her.
23. mars innførte regjeringa skjerpa tiltak. Les meir her.
7. april presenterte regjeringa ein plan for gradvis gjenåpning.


2020:
12. mars 2020 innførte regjeringa ei rekke omgripande tiltak. Sjå full oversikt her.
24. mars vart det klart at tiltaka held fram, med nokre presiseringar. Les meir her.
7. april kom regjeringa med ei melding om endringar som vil bli gjeldande frå 20. og 27. april. Les meir her.
7. mai la regjeringa fram justeringar og ein plan for nedbygging av korona-tiltaka. Les meir her.
26. oktober presenterte regjeringa nokre nye innstrammingar. Les meir her.
5. november kom regjeringa med fleire nye råd og tiltak: Les meir her.
2. desember kom regjeringa med råd for jula: Les meir her.

 

 

Karantene og reise

Ein bør unngå all unødig utanlandsreise og innanlandsreise. Personar som kjem til Noreg frå utlandet, med unntak av visse land og områder i Europa, skal opphalde seg i karantene i 10 døgn etter innreise til Noreg. Det er også karanteneplikt for alle som har vore i kontakt med ein smitta person.

For arbeidsreise gjeld eigne reglar om karantene og testing.

På Jæren anbefaler kommunelegane bruk av munnbind på offentleg transport.

Råd og regler om reise og karantene kan endra seg raskt ut frå smittesituasjonen. Følg lenkene her for oppdatert informasjon:


Les meir om karantene.

Les meir om ferie og reise.

Informasjon til reisande som kjem til Noreg.

Les meir om karantenehotell

Rettleiing om reise for kommunalt tilsette med pasientnært arbeid.

Testing

Etter anbefaling frå Folkehelseinstituttet, testar kommunane alle med mistanke om covid-19:

  1. Alle med akutt luftvegsinfeksjon eller andre symptom på covid-19.
  2. Alle som har vore utsette for smitte med covid-19, anten som nærkontakt eller etter reise i land eller område med høg forekomst dei siste 10 dagane.
  3.  Andre gruppar kan testast etter vurdering av lege.


Ein treng ikkje ha henvisning frå lege for å bestilla test.

 

Bestilling av koronatest gjør du på nettsida c19.no.


Logg inn med elektronisk ID, oppgje kontaktinformasjon og kryss av for om du bestiller time til deg sjølv eller til ein annan. Straks du har sendt inn skjemaet får du informasjon om når og kvar du skal møta opp. Tida du må venta kjem an på testkapasiteten.


Alternativt kan du ringa til legevakta for å bestilla tid for test.

  • Dagtid 08-15: ring 51 68 31 50
  • Kveld og helg: ring 51 42 99 99

Det er framleis luftvegslegevakta på Kleppe som utfører koronatestar. Ingen må møta opp utan avtale.

Testing skjer når du køyrer eller går inn i telt som er sett opp på den store parkeringsplassen mellom Sirkelen-bygget og Kleppetunet i Olav Hålandsveg 2 i Klepp. Følg skiltinga som viser kor du skal.

Har du blitt testa kan du logga inn på helsenorge.no for å sjå resultatet.

Les meir om testing her.

 

Avbestilling av koronatest:

Kjenner du deg betre etter at du har bestilt time? Møt opp og ta testen uansett!

Må du avbestilla av andre grunnar - logg inn igjen på c19.no og trykk på avbestillingslenka under bestillinga di.

Vaksine


Koronavaksinering på Jæren starta i januar 2021. Les meir om vaksinering her.

 


Skule og barnehage

Det er utarbeidd rettleiarar for smittevern i skular og barnehagar.

Tilbodet på helsestasjonen er redusert. Her finn du meir informasjon om tilbodet slik det er no.

Helsestasjonen har utarbeidd nokre råd for å ivareta familien best mogleg, og kontaktinformasjon viss du treng nokon å snakke med.

Regjeringa har laga ei samleside med informasjon til foreldre om barn og korona.

Arrangement

Helsedirektoratet har vedtatt restriksjonar, forbod mot og/eller stenging av ulike arrangement og tilbod.

Idrett, trening og fritid

Råd og rettleiing om idrett og organiserte fritidsaktivitetar, inkludert trening på treningssenter finn du her.

Generell informasjon

Les meir på nettsida til Folkehelseinstituttet

eller på helsenorge.no, eventuelt regjeringen.no

Har du spørsmål om korona-viruset kan du ringa Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Det er oppretta ei ordning med luftvegslegevakt for innbyggarar i Klepp - les meir her.

Information in other languages

Please see fhi.no and government.no

 


Vanar som førebyggjer smitte

  • Papirlommetørkle framfor munn og nase skjermar andre når du hostar eller nys. Kast lommetørkleet etterpå. Vask så hendene.
  • Bruk olbogekroken når du må hoste eller nyse og ikkje har papirlommetørkle for handa.
  • Vask hendene ofte og grundig, særleg når du har vore ute blant folk.
  • Handdesinfeksjon med middel som inneheld alkohol er eit godt alternativ når du ikkje får vaska hendene, til dømes på reise.