Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Konfliktrådsmeklar

Konfliktrådet treng ny meklar i Klepp kommune.

Dette er ikkje ei stilling, men eit lønna verv. Søkarane må vera over 18 år, og ha plettfri vandel.

Sjå heile utlysinga her.

Søknadsfrist: 24.mai 2019.

Heimeside: www.konfliktraadet.no