Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

No kjem faktura for fyrste termin.

Denne innheld faste avgifter frå januar til juni. På denne fakturaen vil det i tillegg vera eit oppgjer på det du har betalt inn på forskot av vatn og kloakk utrekna mot det faktiske forbruket i fjor.

Du betaler og forskot på det forventa forbruket av vatn og avløp for fyrste halvår.

Fakturaen har betalingsfrist 15. april.

Har de spørsmål om dei kommunale avgiftene ber me om at de tek kontakt etter 27. mars.