Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Klipping av hekkar

Det er snart skulestart og mange små ungar ned i 5/6 års alderen skal ut trafikken på eige hand. Då er det viktig å sørge for best mogleg sikt for å auka trafikksikkerheten. Klepp kommune ber alle om å ta ein sjekk av eigen hekk og sjå om den held seg innafor eigedomsgrenser og frisiktsonar.