Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Influensavaksine 2020/2021

Nær 1,6 million menneske i Noreg har økt risiko for komplikasjonar av influensa. Sjekk om du eller ein du er glad i bør ta vaksinen! Kontakt din fastlege for å bestilla.

Influensavaksine er spesielt anbefalt for: 

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko 
 • Bebuarar i omsorgsbolig og sjukeheim
 • Alle frå fylte 65 år
 • Barn og vaksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesjukdom, hjerte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsett immunforsvar som følge av sjukdom eller behandling av sjukdom (t.d. kreft, HIV, reumatoid artritt)
  • svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg tilrår ein influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personar som bur saman pasientar med nedsett immunforsvar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar.

Les meir på nettsidene til FHI