Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Heider til folkevalt

Arne Madland blei i går heidra med KS sin medalje for folkevalde. Utdelinga skjedde på kommunestyret sin årlege julemiddag 17. desember 2019.

KS-medaljen kan delast ut til folkevalde som har utført "en fortjenstfull samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune".
Folkevalde må ha hatt ei funksjonstid på minst 24 år.

Arne maadland mottek KS medalje frå ordførar Sigmund Rolfsen 
Arne Madland har vore folkevald i Klepp kommune sidan 1983 og er nå begynt på sin 10. periode i kommunestyret!

I desse åra har han også vore :

  • Medlem i formannskapet
  • Leiar i hovudutval for samfunn og kultur
  • Leiar i plan og byggenemda
  • Leiar i senior- og brukarrådet
  • Medlem i landbruksstyret
  • Medlem i likningsnemda
  • Medlem i overlikningsnemda 

 Arne Madland