Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Godkjente vallister 2019

Valstyret i Klepp har den 24. april godkjent 10 listeforslag til kommunestyrevalet i Klepp den 9.september 2019.

Kommune- og fylkestingsval 2019

Valdagen er (8. og) 9. september 2019

Førehandsstemming / tidlegstemming

I Klepp kan du førehandsstemma frå måndag 12. august kl 10.00 til fredag 6. september kl 15.00. Dersom du veit at du ikkje kan stemma i dette tidsrommet, og heller ikkje på valdagen som er måndag 9. september (sundag 8. sept.) kan du frå 1. juli ta kontakt med kommunen og be om å få stemma tidlegare tlf 51429800.

Står du i manntalet

For å kunna stemma ved kommunestyre- og fylkestingsvalet den 9. september, må du vera ført opp i manntalet.

Frå august og fram til valdagen er manntalet for Klepp lagt ut til offentleg ettersyn på biblioteket i Klepp rådhus. 

Dersom du nyleg har flytta, og melding om flytting ikkje er motteken i tilflyttingskommunen sitt folkeregister innan 30. juni 2019, står du framleis i manntalet i den kommunen du flytta frå.

På valdagen må du då stemma i den kommunen du flytta frå, eller så kan du førehandsstemma.
Det er valfritt kva kommune ein vil førehandsstemma i. I Klepp kan ein førehandsstemma på biblioteket i Klepp rådhus frå måndag 12. august kl 10.00 til og med fredag 6. september kl 15.00.

Står du ikkje oppført i manntalet, eller om det er andre feil i listene, kan du senda skriftleg klage med grunngjeving til valstyret i din kommune, så snart som råd. Valstyret vil behandla klager og retta eventuelle feil i manntalet så lenge det er praktisk mogleg fram mot valdagen.

Kven har stemmerett?

  • Norske statsborgarar som fyller 18 år innan utgangen av valåret, og er eller har vore folkeregistrert som busett i Norge har stemmerett.
  • Statsborgarar frå andre nordiske land som fyller 18 år innan utgangen av valåret, har stemmerett dersom dei er registrerte i folkeregisteret som busette i Norge seinast 30. juni 2019.
  • Statsborgarar frå andre land i verda som fyller 18 år innan utgangen av valåret, og som har vore registrerte i folkeregisteret som busette i Norge dei tre siste åra, har også stemmerett.

Spørsmål om manntalet kan rettast til tlf 51 42 98 00 / 95 28 15 30

Listeforslag

Valstyret i Klepp har den 24. april 2019 godkjent følgjande listeforslag til kommunestyrevalet i Klepp.

Valstyret den 24.04.2019 sak 2/19

Arbeiderpartiet

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet Dei Grøne

Raudt

Senterpartiet

SV - Sosialistisk Venstreparti

Venstre

I samsvar med vallova § 6-7 blir godkjente vallister lagt ut til offentleg ettersyn på nettsida og på biblioteket.

 

Valstyret i Klepp

Det er medlemmene i formannskapet som er med i valstyret. Leiar er ordførar Ane Mari Braut Nese.

Adresse:
Valstyret i Klepp
Klepp kommune
Pb 25
4358 Kleppe

E-postadresse: postmottak@klepp.kommune.no

Telefon: 51 42 98 00 / 95 28 15 30

Lenker:

https://valg.no/

Valgloven

 

NB! Denne sida blir kontinuerleg oppdatert.