Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Generelt bålforbod

Totalforbodet som har vore i effekt for Rogaland brann og redning IKS (RBR) sine eigarkommunar blir oppheva frå måndag 29. april 2019.

Men sjølv om totalforbodet mot å gjera opp eld er oppheva, gjeld framleis det generelle bålforbodet.

Frå 15. april til 15. september er det generelt bålforbod i Norge. I denne perioden er det ikkje tillete å tenna opp bål, grill, eingongsgrill og stormkjøkken i eller i nærleiken av skog, fjell, strand, svaberg, innsjø og naturområde som ikkje er innmark.

Brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud oppfordrar innbyggarane til å vera forsiktige med all bruk av eld utandørs:

"I Norge må alle være forsiktige og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt. Det er lov å grille i egen hage og på steder der det åpenbart ikke kan føre til brann, men vær alltid forsiktig og bruk hodet når du gjør opp ild utendørs. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild, er det bedre å stå over, sier Haagenrud og henviser til Forskrift om brannforebygging §3"                 

For meir informasjon

Nils-Erik Haagenrud, brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS
Tlf. 51 50 23 10/909 85 642

Forbode med bål i perioden 15. april - 15. september

Nettsida til Rogaland brann og redning