Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Folkehelseprofil i Klepp

Stort sett har Kleppsbuen god helse, men det er framleis noko som kan bli betre.

Det viser folkehelsebarometeret for Klepp 2019 som Folkehelseinstituttet nå har lagt fram.

Eit godt oppvekstmiljø er viktig for at barn og unge skal kjenna seg trygge og oppleva meistring. Kommunen har verkemiddel for å skapa gode miljø i barnehagen, skulen og lokalsamfunnet. Kommunale tiltak kan også ha betyning for fritidsaktivitetar og oppvekstforhold i familien.

Sjå heile folkehelseprofilen her