Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

FNs bærekraftsmål på rådhuset

FN sine bærekraftsmål ligg til grunn for det me arbeidar med i kommunen kvar dag. No er dei på plass på rådhuset - i form av 17 kubar i ulike fargar.

Dei er tenkt brukt som ei påminning og synleggjering av verda sin felles arbeidsplan for å utrydda fattigdom, bekjempa ulikhet og stoppa klimaendringane innan 2030. Kubane med måla på kan også tas med på møter og arrangement som handlar om det aktuelle temaet.Måla vil også bli ein del av kommuneplanen for Klepp som no skal reviderast. Me ønskjer å bruka kubane godt framover – både visuelt og i at dei ligg til grunn for det arbeidet me gjer.

Sjå meir om bærekraft her: