Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Endringar på helsestasjonen

Grunna omdisponering av helsepersonell og situasjonen med koronaviruset vil brukarar no og inntil vidare berre få time etter avtale med helsestasjonen.

Barn:

  • Nyfødte blir kontakta
  • 6-vekers undersøking hos helsesjukepleiar eller lege
  • Spedbarn 0-3 mndr., enkle konsultasjonar etter avtale
  • Vaksinasjonar
  • Oppfølging blir gjennomført etter avtale, elles vil kontakt med brukarar skje pr. telefon/mail.
  • Tuberkulosekontroll

Gravide:
Jordmor tar kontakt pr. telefon

Familieeininga:
Familieeininga kan nås på telefon 404 33 685/51 42 99 60.

Alle gruppekonsultasjoner/COS-kurs utgår.

Helsestasjon for ungdom: Alder 13-20 år ta kontakt på tysdagar mellom kl. 13.00 - 15.00 på tlf. 482 55 792.

All kontakt elles med helsestasjonen skal skje på telefon eller mail:

Tlf.: 51 42 99 60 eller 46 86 57 81 kl. 08.00 - 15.00

Mail: helsestasjonen@klepp.kommune.noHelsestasjonen er avskjerma frå legevakten. Berre friske barn og foreldre kan komma til helsestasjonen, og berre etter avtale.