Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Endring i renovasjonsordninga

1: frå 1/1 2020 vert det eigen innsamling av emballasje av glass og metall ute hos abonnentane.

Kommunen leverer ut eigen dunk til alle husstander i løpet av hausten 2019. Tømmedato på den enkelte rute vil verta publisert seinere i haust. Den nye dunken skal etter planen tømast kvar 8. uke.

 

2. Det vert ikkje levert ut nye bleiedunker frå 1/6 2019. For dei som allereie har bleiedunker i bruk, vertdisse tømde ut 2020.

Dunken med gult lokk som enkelte abonnenter har kjøpt til å ha plastsekken i er ikkje egna til å samla inn glass og metallemballasje i. Den tåler ikkje vekta av glass og metallemballasje. Dersom abonnentene ikkje lenger har bruk bleiedunken eller dunken med gult lokk, så kan Klepp kommune hente inn desse. Send i så fall en e-post til: postmottak@klepp.kommune.no

med bestilling av innhenting.

 

3: Dei utbetente miljøstasjonane vil etter kvart fasast ut og fjernes.

 

4. Tømekalender og poser for matavfall vil ikkje lenger verta kjørde ut til abonnentane. Posar for matavfall vil være tilgjengeleg fleire stader i kommunen. Tømekalenderen vil verta tilgjengelig på kommunen sine nettsider, der ein kan søke på adresse og få opp kalender som også kan skrivast ut for den aktuelle ruta. I tillegg kan ein også laste ned ein "App" der ein finn tømedatoar og andre opplysningar om renovasjon. Ein skal òg kunna gi tilbakemeldingar om mangler og feil i denne. Ynskjer ein å få tilsendt kalender i papirformat, kan ein kontakte Klepp kommune og få denne tilsendt saman med ein sorteringsguide. 

Appen vil vera klar for nedlasting seinare i haust. Informasjon om dette kjem.

 

Opplysninger om sortering mm. (sorteringsguide) vil vil vere tilgjengelig på sortere.no. 

 

Meir informasjon om utlevering av posar og ordning for tømekalender kjem utover hausten.

 

5. Klepp kommune har foreløpig ikkje ordninga hent avfall, der grovavfall kan hentast hjemme. Det vart politisk vedtatt å ha utvida åpningstid på miljøstasjonen på Sele, og desse vart utvida i 2018 slik at det nå er lettare for abonnentane i Klepp å levere avfall til Sele. Meir informasjon om miljøstasjonen på Sele er å finna på www.ivar.no