Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Du er ein del av Norges beredskap

Kampanjen fokuserar på kva enkeltpersonar bør ha tenkt gjennom dersom straumen blir borte i fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke, vatnet er stengt eller det blir vanskeleg å få tak i nødvendig varer.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) driver kampanjen "Du er en del av Norges beredskap". Målsettinga med kampanjen er "å bedre folk sin egenberedskap". Kampanjen fokuserar på kva enkeltpersonar bør ha tenkt gjennom dersom straumen blir borte i fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke, vatnet er stengt eller det blir vanskeleg å få tak i nødvendig varer. 
Du finn meir informasjon om denne kampanjen og mykje anna nyttig informasjon på nettsida til Sikkerhverdag 
Norsk
English
Polski
Soomaali
Arabisk - العربية

Jodtabletter er eit aktuelt tiltak ved atomhendingar med utslepp av radioaktivt jod. Du kan kjøpe jodtabletter reseptfritt i apotek. Du finn meir informasjon om denne kampanjen her: informasjon om jodtabletter  Klepp kommune har ein del jodtablettar til barn og unge i kommunen. Dersom det kjem ein situasjon der ein treng jodtablett, vil det bli lagt ut informasjon på nettsida til Klepp kommune om kor ein får tak i desse.

Andre nettsider ein kan finne aktuell informasjon om beredskap:
Fylkesmannen i Rogaland
Sivilforsvaret
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kriseinfo.no (inngang til myndighetenes kriseinformasjon)
Statens strålevern
Sky ilden
113 Førstehjelp (Norges offentlige nettsted for førstehjelp)

Eigenberedskapsveka 2019

Hensikta med Eigenberedskapsveka er å auke kunnskapen om korleis ein kan vere best mogleg førebudd i krisesituasjoner som skuldast klima, teknologi eller andre ting.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap DSB har laga 4 filmar som gjeld eigenberedskap:

Eigenberedskap - føre var prinsippet
Trygg og sikker måte å oppbevare drikkevatn
Plass til å lagre drikkevatn
"Jeg klarer meg fint uten vann"