Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Budsjett 2020 / økonomiplan 2020 - 2023

Budsjett for 2020 / Økonomiplan for 2020-2023 er nå lagt ut til offentleg høyring.

Måndag 2. desember blei økonomiutvalet sitt forslag til Budsjett for 2020 / Økonomiplan for 2020-2023, i medhald av kommunelova §§ 44 og 45, lagt ut til høyring på på kommunen si nettside og på biblioteket i Klepp rådhus.

Formannskapet behandla Budsjett og økonomiplanen 2. desember, og endeleg vedtak skal gjerast i kommunestyret måndag 16.desember.