Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022

Formannskapet sin innstilling til Budsjett for 2019 og Økonomiplan for 2019-2022 ligg nå ute til høyring. Frist for kommentarar er 12. desember 2018.

Frå onsdag 28. november ligg formannskapet sin innstilling til Budsjett for 2019 og Økonomiplan for 2019-2022, i medhald av kommunelova §§ 44 og 45, ute til høyring på biblioteket i Klepp rådhus og på kommunen si nettside.  

Frist for kommentarar er 12. desember 2018.

Kommunestyret vedtek Budsjett og økonomiplanen 17. desember.