Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Besøkande til sjukeheimane

Frå 18. mai 2020 er det igjen mogleg med besøk på helseinstitusjonane i Klepp, med visse begrensningar:

  • Alle besøk skal være avtalt med avdelinga på førehand
  • Telefontid er kl 10-15 alle dagar:
    Kleppheimen 2. etg 51429617, Kleppheimen 3. etg 51429626,
    Sirkelen 2. etg 51784555, Sirkelen 3. etg 51784505
  • Besøkstid er kl. 11-14 og kl.17-21 alle dagar, og maks 1 time per uke per pasient
  • Kvar pasient kan ha besøk av maks to personar samtidig
  • Besøket bør helst finna stad utandørs

Elles gjeld dei allmenne smittevernreglane om avstand og handhygiene.

Ta kontakt med di avdeling for meir informasjon!