Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Barnefattigdom

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntekstsfamiliar.

Søknadsfrist: 10.12.2018

Beløp: 291,985 mill.kr

Målet er å motverka eller dempa konsekvensar av barnefattigdom blant barn og ungdom.

Ordninga skal bidra til at fleire får mulighet å delta på sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosial funksjon. Alle barn skal ha mulighet til å delta i minst ein organisert fritidsaktivitet saman  andre.

Offentlige instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søka tilskot.

Bufdir si nettside for tilskotsordninga

Utlysningssida frå Bufdir

Kommunen sin kontaktperson for ordninga er Ragnhild Aanestad, tlf 51429796/98675917

Epost: ragnhild.aanestad@klepp.kommune.no