Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Avtale med "Alternativ til vold"

Klepp kommune har inngått avtale med "Alternativ til vold" (ATV). Dette tilbodet er tilgjengeleg for alle innbyggarar i Klepp kommune.

Innbyggarar kan sjølv ringa ATV på telefonnummer 51 93 43 43 mellom 10.00 og 13.00 kvar vekedag utanom fredag.
ATV har ulike tilbod for både dei som er utsette for vald og dei som utøver vald. Det er både behandlingstilbod og ulike gruppetilbod som er gratis for våre innbyggarar. I tillegg er det ulike kurstilbod kor ein kan melda seg på. Desse kursa har ein eigenandel.

Meir informasjon finn ein på nettsidene til Alternativ til vold