Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

17.mai 2019

Her er programma for krinsane i Klepp.

Folketog Klepp

Kl. 15.15 Oppstilling ved Jærhagen

Kl. 16.00 Folketoget startar

Rute: Jærhagen, Solavegen, K.K Kleppesveg, Kyrkebakken, Skulevegen, Prestevegen, Jærvegen, Kleppetunet/Sirkelen, Jærhagen

For meir informasjon sjå Facebooksida: Folketog Klepp 17. mai

Bore krins

Kl 08.00 Flaggheising på Bore skule ved speidarane. Bore skulekorps spelar

Kl 10.00 Familiegudsteneste i Bore kyrkje

Kl 11.00 Oppstilling til tog ved tidlegare Klepp Rør

NB! Ny rute pga graving i Verdalsvegen.

Kl 11.15 Barnetoget går frå tidlegare Klepp Rør via Boreringen, Ole I. Bores veg, Sporafjellsvegen, Verdalsvegen til Bore ungdomsskule

Kl 12.00 Samling på kunstgrasbanen ved Bore ungdomsskule. Tale for dagen ved varaordførar Torbjørn Hovland. Premiering av beste klasseinnslag i toget, 1. - 4. trinn og 5. - 6. trinn, samt flest deltakarar frå 7. trinn. Kafè i gymsalen på barneskulen, på Bore bedehus og i oppsett telt

Kl 12.45 Leikar og aktivitetar på kunstgrasbanen ved Bore ungdomsskule

Kl 13.30 Gatecup finalar, kunstgrasbanen

  Kart over ruta for 17. mai toget i år.
ny 17. mai rute i Verdalen

 

Engelsvoll krins

Kl 07.00 Sporleik i Gunnarsberget

Kl 09.00 Oppmøte til tog ved jernbanestasjon

Kl 09.30 Barnetoget startar. Rute: Jernbanen, Stasjonsvegen til Engelsvoll skule

Klepp hornmusikk og Klepp skulekorps spelar.

Kl 10.00 Samling i skulegarden. Velkomsthelsing. Festtale ved Odd Narve Grude og elevar på 7. steg. Utdeling av premiar til vinnar av sporleik og beste innslag i toget

Kl 10.30 Sal og aktivitetar

Kl 11.15 Springing i aldersbestemte klassar

Kl 12.15 Fotballkamp mellom 7. steg og foreldre på 7.steg

Kl 13.00 Takk for i år!

Horpestad krins

Kl 12.15 Barnetoget startar. Tog frå grendahuset til Horpestad skule. Klepp hornmusikk spelar

Kl 12.45 Velkomsthelsing ved leiar av 17.mai komiteen Tor Hogne Skretting. Nasjonalsong

Tale for dagen ved Ståle Kyllingstad

Kl 13.15 Leikar for barna - sal av mat

Kl 15.00 Slutt ved Horpestad skule og barnehage

Kleppe krins

Kl 07.15 Klepp hornmusikk spelar i gatene

Kl 08.00 Flaggheising ved speidarane. Klepp skulekorps og Klepp hornmusikk spelar

Kl 10.00 Familiegudsteneste i Klepp kyrkje v/ sokneprest Andreas Haarr

Kl 10.45 Oppstilling til tog i Haugabakkavegen ved Klepp kyrkje

Kl 11.00 Barnetoget startar

Rute: Haugabakkavegen, Prestevegen, Kleppheimen, Myrvegen, Viervegen, Tuevegen - Klepp idrettshall

Kl 12.00 Klepp idrettshall

17. mai-framsyning ved 7. trinn, Klepp skulekorps. Tale for dagen. Fellessong. Konferansier: Knut Terje Noraberg, leiar for 17. mai komiteen. Premieutdeling for beste innslag i toget og til vinnarar av Kleppe skulecup

Kl 12.45 Aktivitetar ute

Kl 14.00 Utdeling av premiar etter leikane

Kl 16.00 Folketoget startar ved Jærhagen, Solavegen, K.K Kleppesveg, Kyrkebakken,
Skulevegen, Prestevegen, Jærvegen, Kleppetunet/Sirkelen, Jærhagen

Orre krins

Kl 08.00 Flaggheising. Orre skulekorps spelar

Kl 10.15 Oppstilling til tog

Kl 10.30 Tog frå Orre skule til Orrehallen

Kl 11.15 Gudsteneste i Orrehallen v/ Jarle Minnesjord

Kl 12.00 Samling i Orrehallen. Orre skulekorps spelar

Velkomst v/ Erlend Telstø i 17. mai komiteen

17. mai tale v/ Mathea Nilsen Refsnes og Maria Elise Reinholdtsen Wiig
frå 10. og 9. trinn

Kl 12.45 Underhaldning ved 7. trinn

Leikar og aktivitetar

Kl 14.00 Premieutdeling

Orstad krins

Kl 08.00 Flaggheising ved 17. mai komiteen

Kl 09.00 Familiegudsteneste i Frøyland & Orstad kyrkje

Kl.09.55 Oppstilling til folketoget ved Orstad skule

Kl 10.10 Folketoget startar. Rute: Orstad skule, Håbakken, Orstadbakken til Orstadhuset

Tale for dagen ved elever fra 9.trinn

Sang av Soul Children

Premiering av beste innslag i toget

Leker og kafe i Orstadhuset

Lekene avsluttes senest klokken 13.30

Tu krins

Kl 08.00 Flaggheising ved Kåsenhallen. Kåsen idrettslag inviterer til frukost på klubbhuset

Kl 09.30 Frammøte til barnetoget ved Kåsenhallen

Kl 09.45 Barnetoget startar. Rute: Kåsen stadion, Postvegen, Nordlysvegen, fv44, Kåsen stadion

Samling i Kåsenhallen,

Tu skulekorps og Minikoret, song og tale

Sal av mat og drikke, betaling med kontantar, mCash og Izetle

Kl 12.00 Leik og moro for store og små

Kl 13.00 Fotballkamp: 7.trinn mot vaksne

Kl 13.30 Avslutning med premieutdeling

Kl 16.00 Tu skulekorps deltek i folketoget på Bryne

Vasshus krins

Kl 09.15 Frammøte til toget ved Voll handelslag

Kl 09.30 Barnetoget går frå Voll handelslag til kyrkja

Kl 10.00 Familiegudsteneste i Bore kyrkje

Kl 11.00 Feiring av dagen på Vasshus skule

Sal av mat og drikke. Aktivitetar. Hugs småpengar!

Kl 12.15 Tale for dagen ved 6. trinn

Kl 12.30 Vasshus Grand Prix - Rennebilløp. Rennebilar må parkerast i busslommen ved skulen før toget går

Kl 13.15 Springing for førskuleborn og 1. - 6. trinn

Kl 13.50 Fotballkamp 6. trinn mot foreldre

Kl 14.15 Premieutdeling

Ta gjerne med campingstolar eller liknande til å sitta på

Kl 18.00 Grillkveld på skulen. (Atterhald om godt ver).

 

cid:image001.png@01D505AD.43A36340