Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

 • Language

Siste nytt

 • Sykla til arbeid

  Nå har Klepp kommune meldt seg på «Sykle til jobben» aksjonen som gratis kommune.

 • Personvernerklæring

  Her kan du lesa Klepp kommune si personvernerklæring.

 • Bli medseglar

  Stavanger kommune inviterer nå bedrifter i regionen til å senda medseglarar med seglskutene under The Tall Ships Races i sommar. Det er ungdom mellom 15 og 25 år som kan søka om å bli med som medseglarar.

 • God helse i Klepp

  Folkehelseinstituttet har nå lagt fram folkehelsebarometeret for Klepp 2018

 • Nyttig besøk i Brussel

  Formannskapet og leiargruppa i Klepp har vore på studietur til Stavangerregionen sitt Europa kontor i Brussel.

 • Meirope bibliotek

  Tysdag 13. mars kl 9.00 blir det offisiell opning av meirope bibliotek v/ordførar Ane Mari Braut Nese.

 • Støtte til frivillige lag og organisasjoner i Helse og velferd

  1. april 2018 er frist for å senda inn søknad om støtte til lag og organisasjoner innan Helse og velferdsområde.

 • Budsjettprosessen

  Tysdag 27. februar kl 16.00-18.00 skal kommunestyret ha ei samling der dei diskuterer fordeler og ulemper med dagens måte å utarbeida budsjettet på.

 • Foreløpig rekneskap for 2017

  Netto driftsresultat vart 32 millionar, mot 60 millionar i 2016. Ingen etatar hadde vesentleg meirforbruk og alle nøkkeltala vart betre enn målsettingane.

 • Glatt føre?

  Frivilligsentralen har strøsand til pensjonistar og uføre.

 • Digihjelp - hjelp til å søkja barnehageplass

  På biblioteket kan du få hjelp til å søkja om barnehageplass.

 • Arbeidsløysa i Klepp går ned

  Ved utgangen av januar 2018 var det 2.8% ledige i Klepp, mot 4.6% ved utgangen av januar 2017.

 • Klepp har sterkare vekst enn forventa

  Telemarksforskning: Klepp kan forventa fortsatt folkevekst, og scorer høgt på næringsattraktivitet.

 • 3d-printar på Klepp bibliotek

  Fram til 14. februar kan innbyggjarane i Klepp koma til biblioteket og prøva 3d-printaren gratis.

 • Lensmannen flytter!

  Slutt med lensmannskontor på Kleppe.

 • Vil du testa KommuneKari?

  Nå kan du bli med på å læra opp vår «chatterobot», KommuneKari.

 • Mulighetsdag

  Føresette til elevar i 9.trinn er velkomne til møte om utdanning og karrieremuligheiter i Klepp kommune tysdag 16.januar kl 19.00-20.45 på Klepp rådhus.

 • Gravemeldingar

  IVAR IKS har frå 08.01.2018 inngått avtale med Geomatikk AS om gravemeldingsteneste i kommunane Hå og Klepp.

 • Skatteinntekter 2017

  I 2017 blei skatteinntektene i Klepp på 526,4 millionar. Opprinneleg budsjett var på 540 millionar.

 • Gratis advokathjelp

  Frå januar 2018 tilbyr Advokathuset-Stavanger gratis advokathjelp på Klepp rådhus.

 • Velkommen til ordføraren sitt nyttårstreff

  Ordføraren inviterer til nyttårstreff på rådhuset 1. nyttårsdag. Det vert utdeling av kulturpris, stipender og kommunale påskjønningar, samt god musikk. Arrangementet startar kl. 16.30. Alle er velkomne!

 • Møt Tore på sporet

  Onsdag 17.januar 2018 kl. 18.00 i Klepp rådhus, festsalen.

 • Vil du vera med?

  Har du meiningar om helse- og velferdstenestene i Klepp? Vi vil ha deg med på fornyingsarbeid.

 • Borgarleg vigsel

  Frå 1. januar 2018 overtek kommunane oppgåva med borgarleg vigsel.

 • Kulturpris til Hallvard Nordås

  Hovudutval for lokal utvikling vedtok tysdag 22. november å dela ut kulturprisen for 2017 til Hallvard Nordås.

 • Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom. Søknadsfrist 08.12.2017

  Målet er å motverka eller dempa konsekvensar av barnefattigdom blant barn og ungdom. Gå inn i teksten for meir informasjon om ordninga og søknadsskjema.

 • Plan for fysisk aktivitet

  Onsdag 13. desember klokka 14.00-16.00 er ordføraren tilstades på Jærhagen for å ta i mot høyringsinnspel til kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029.

 • Vinnaren av ordførarens sin teiknekonkurranse er kåra

 • Skulemeisterskap i swing

  Konkurransen finn stad i Vollhallen fredag 10. november kl. 18.00. Alle er velkomne!

 • Radonmåling

  Miljøretta helsevern har inngått ein kontrakt med Radonassistanse as om reduserte prisar til alle innbyggarane i medlemskommunane ved kjøp av brikker for måling av radon.

 • Humoristisk foredrag med Julien S. Bourrelle

  Gratis foredrag på rådhuset tor. 26. oktober med mannen bak boka "The Social Guidebook to Norway".

 • Eurosurf er i gang

  " Flott å kunne få EUROSURF til Klepp og Jæren", sa HKH Kronprins Haakon, då han snakka med pressa på Borestranda i dag. Kronprinsen blei tatt i mot av ordførar Ane Mari Braut Nese og Eurosurf- leiar Tore Kramer.

 • Verdenslandsbyen 2017

  Verdenslandsbyen vert arrangert 19.- 30. oktober. Her er programmet.

 • Kronprinsen kjem til Eurosurf i helga

  Kronprinsen kjem til Klepp i samband med opninga av Eurosurf på Borestranda laurdag 7. oktober. Stranda er open for alle som ønsker å sjå Europas beste surfarar i aksjon.

 • Eldres dag 1. oktober 2017

 • Seminar om rus og psykiatri

  Onsdag 25. oktober kl. 08:00 - 15:00 i Festsalen på Klepp rådhus. Frist for påmelding: fredag 13. oktober

 • Kleppe skule 50 år

  Torsdag 5.oktober kl 17.30-1930 er det open skule for elevar, føresette og andre interesserte. Ordføraren opnar arrangementet, det blir musikk av skulekorpset og felles bursdagssong, utstilling, kafèar, leik og aktivitetar.

 • Bosshentinga held fram som normalt

  Brødrene Håland AS overtek drifta for innsamling av renovasjon i Klepp og Hå kommunar frå i morgon av, 29/9. Det betyr at søppeltømminga vil fortsetta som før.

 • Lyefjell gåvefond

  Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

 • Søppeltømming

  Renovasjonsfirma RenoNorden har gått konkurs. Søppeltømminga går som normalt fram til 28. sept.

 • Skipsvraket på Orre

  Lurer du på korleis det går med vraket som vart teke opp på Orresanden i juni i år? Ynskjer du å høyre om konserveringsprosessen og sjå sjølve vraket? Tirsdag 26. september har du høve til det.

 • Sakspapirer til kommunestyremøte 18.09.2017

  Vår nettleverandør har tekniske problem med å vise saksdokumentene til politiske møter. Her er direkte link til sakspapirene til kommunestyremøtet i kveld:

 • Valresultat

  Følg oppteljinga frå Klepp på valgresultat.no

 • Sundagsval i Klepp

  I år er det to dagars val i Klepp. Sundag 10.09.17 kl 14.00 - 18.00 er vallokalet i Klepp rådhus ope for alle med stemmerett i Klepp. Det er valfritt kva stemmelokale i kommunen innbyggjarane i Klepp skal bruka.

 • Rekordmange har har førehandstemt

  Over 25 % av dei stemmeberettiga i Klepp hadde stemt, då førehandsstemminga i Klepp blei avslutta fredag 08.09.17 kl 15.00.

 • Førarlaus buss til Klepp 24

  Ein førarlaus shuttelbuss blei testa på Klepp i helga.

 • Verdensdagen for psykisk helse

  Velkommen til Verdensdagen for psykisk helse. Torsdag 28.september 2017 er det fisketur til Røyslandsvatnet og 18. oktober er det opplegg på Klepp rådhus.

 • Stortingsvalet 2017

  Om du ikkje kan stemma på valdagen kan du førehandsstemma på rådhuset fram til fredag 8. september kl 15.00. Valdagen er måndag 11. september.

 • Foreldrekurs

  Kurs for tillitsvalde foreldre i barnehagar og skular tysdag 5. september 2017 kl. 19.00 på Klepp rådhus.

 • Utgraving av vrakrestane på Orrestranda

  I samarbeid med Stavanger Maritime museum, og andre, skal Klepp kommune no ta opp vraket.

 • Kronprinsen kjem til Klepp igjen

  Torsdag 15. juni besøker H.K.H. Kronprinsen Klepp. Først blir det nytt møte i hovudkomiteen for Eurosurf, deretter deltar Kronprinsen under Blått flagg-markeringa ved Friluftshuset på Orre.

 • Bål på Sankthans

  Fredag 23.juni feirar vi sankthans. I den forbindelse må alle som skal brenna sankthansbål melda dette inn dette til Rogaland brann og redning IKS (RBR) innan onsdag 21. juni.

 • Fagdag for eksportbedrifter på Jæren

  Tysdag 13. juni 2017, kl. 9 -19 på Vidsyn, Bryne.

 • Lagring langs vegar

  Statens vegvesen startar 1. juni 2017 eit systematisk arbeid med å fjerne trafikkfarleg utstyr som er plassert innanfor sikringssona til offentleg veg. Oppfordrar grunneigarar langs offentleg veg å flytte rundballar og anna utstyr som er plassert innanfor sikringssona før 1.juni.

 • AART-kurs hausten 2017

  Tilbud om AART-kurs for alle som arbeider med elever i Jærskulen. Påmeldingsfrist: 8.juni 2017, "første mann til mølla"...

 • 17. mai i Klepp 2017

 • Styrka jordmorteneste i Klepp

  Helsestasjonen kan nå tilby svangerskapsomsorg for alle som ønsker det.

 • Kronprinsen rydda på Hellestø

  Etter det andre møte i hovudkomiteen for surfe EM idag, 26. april, blei heile komiteen med til Hellestø på ryddedugnad saman med Gosen skole.

 • Statsministeren besøkte Kleppheimen

  Tysdag 25. april blei statsminister Erna Solberg orientert om arbeidet ved kjøkkenet på Kleppeheimen.

 • Melding frå byggesaksavdelinga

  Tysdagar f.o.m. 25. april t.o.m. 13. juni vil tilsette på byggesaksavdelinga pga. digitaliseringsarbeid ikkje vere tilgjengeleg for publikum.

 • Informasjonsmøte for gardbrukarar

  Torsdag 27.04.2017 kl 19.30-22.00 i festsalen på Klepp rådhus.

 • Søknad om tid i terapibasseng

  Fristen for å søka om treningstid i terapibassenget på Sirkelen er 15. mai.

 • Har du erfaring med å vera pårørande til ein med demenssykdom?

  Klepp kommune treng di erfaring for å gjera tilbodet for personar med ein demenssjukdom betre.

 • Frigjeringsdagen og veterandagen

  I høve markeringa av frigjeringsdagen og veterandagen blir veteranar inviterte til ei markering i Vatneleiren måndag 8. mai 2017 kl. 17.00.

 • Se opp for fugleinfluensa

  Trekkfuglane kjem – Mattilsynet treng hjelp av deg for å ta fugleinfluensaprøvar.

 • Melding frå skatteetaten

  Den 4. april kjem foreløpig skattemelding frå Skatteetaten med frist til å levera 30. april.

 • Folkemøte om ny E39

  Velkommen til folkemøte om ny E39 i tysdag 28. mars på storstovå på Bryne kl 18.00 - 21.00

 • Klepp helsestasjon er stengt 28.03.17

  Tirsdag 28. mars er helsestasjonen stengt pga. fagdag.

 • Spanande samarbeid for Jærskulen

  Jærskulen er, saman med regionen Dunkerque og Universitetet i Stavanger, tildelt 141 200 Euro i støtte til eit relevant og viktig prosjekt gjennom Erasmus+, EUs program for utdanning.

 • Ny vri - prosjektrapport

  Målet med prosjektet var å få tak i dei unge sine erfaringar og opplevingar frå grunnskulealder, og i neste omgang nytta denne kunnskapen til å utvikla gode oppvekst- og velferdstenester.

 • Invitasjon til innspelsmøte om nytt "kommunehus"

  Lag, organisasjonar og interesserte enkeltpersonar er velkomne onsdag 15. mars kl 18.00 i Klepp rådhus.

 • Fra Klepp frivillighetssentral sitt 25-årsjubileum

  Onsdag 22. februar markerte Klepp Frivillighetsentral sitt 25-årsjubileum med fest rådhuset. Over 200 frivillige kom på feiringa.

 • Søknad om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond

  Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemming i Klepp og Time kommune søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

 • Gratulerer til første kvinne i Rogaland med fagbrev som byggdriftar

  Vaktmeister på rådhuset i Klepp, Tone Carlsen, er første kvinne i Rogaland som har tatt fagbrev som byggdriftar!

 • Rekneskap 2016

  Foreløpig rekneskap for Klepp kommune er gjort opp med eit netto driftsresultat på 61 millionar. Ingen etatar/tenesteområde eller investeringar hadde vesentleg meirforbruk.

 • Søknadfristar for kommunale tilskot

  1. mars og 1. april er viktige fristar for mange søknadar om kommunalt tilskot.

 • Klepp kommune går føre som eit godt eksempel!

  Fredag 10. feruar kom Utdanningsforbundet til rådhuset med kake og gode ord, som takk til politikarar, administrasjon og styrarar for den offensive satsinga på 50% barnehagelærarar innan 2020.

 • Kurs i verving av frivillege

  Arrangør Klepp Frivilligsentral og Frivillig.no

 • Nye el bilar

  Denne veka blei 9 bensinbilar i kommunen bytta ut med el bilar.

 • Sørhelle barnehage får skryt

  Barnehageforum leitar etter "den gode barnehagen", og det har dei funne på Klepp.

 • Samarbeid i barnevernet, på tvers av kommunegrensene

  For å få betre tenester og betra måten å nytta ressursene på, har Hå, Klepp og Time kommunar nå ei felles tiltaksavdeling i barnevernet.

 • Søk lærlingplass nå

  Jærkommunane søkjer etter lærlingar frå august 2017.

 • Pris for arbeid mot vald i nære relasjonar

  Konsultasjonsteama mot vald og seksuelle overgrep i Rogaland og Hordaland er tildelt Justis- og Beredskapsdepartementet sin samarbeids- og samordningspris for arbeid mot vald i nære relasjonar.

 • Tøming av septikktankar og slamavskillarar

  Stene Renovasjon AS overtek frå 01.01.2017 arbeidet med å tøma septikktankar og slamavskillarar i Klepp kommune.

 • Nye reglar når det gjeld frikort for helsetjenester

  Frå 1. januar 2017 slepp ein også å søka om frikort for helsetjenester for egenandelstak 2.