Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

 • Language

Siste nytt

 • Kommunale påskjønningar 2017

  Husk å melde i frå til kommunen innan 1. desember om utøvarar som har blitt norgesmeistrar, eller teke medalje i Nordisk, EM, VM eller OL. 

 • Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom. Søknadsfrist 08.12.2017

  Målet er å motverka eller dempa konsekvensar av barnefattigdom blant barn og ungdom. Gå inn i teksten for meir informasjon om ordninga og søknadsskjema.

 • Radonmåling

  Miljøretta helsevern har inngått ein kontrakt med Radonassistanse as om reduserte prisar til alle innbyggarane i medlemskommunane ved kjøp av brikker for måling av radon.

 • Plan for fysisk aktivitet

  14. november klokka 19.00 blir det høyringsmøte om kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 i formannskapssalen på rådhuset. Tema er friluftsliv. Varaordfører deltek. Møtet er ope for alle interesserte.

 • Skulemeisterskap i swing

  Konkurransen finn stad i Vollhallen fredag 10. november kl. 18.00. Alle er velkomne!

 • Humoristisk foredrag med Julien S. Bourrelle

  Gratis foredrag på rådhuset tor. 26. oktober med mannen bak boka "The Social Guidebook to Norway".

 • Eurosurf er i gang

  " Flott å kunne få EUROSURF til Klepp og Jæren", sa HKH Kronprins Haakon, då han snakka med pressa på Borestranda i dag. Kronprinsen blei tatt i mot av ordførar Ane Mari Braut Nese og Eurosurf- leiar Tore Kramer.

 • Verdenslandsbyen 2017

  Verdenslandsbyen vert arrangert 19.- 30. oktober. Her er programmet.

 • Kronprinsen kjem til Eurosurf i helga

  Kronprinsen kjem til Klepp i samband med opninga av Eurosurf på Borestranda laurdag 7. oktober. Stranda er open for alle som ønsker å sjå Europas beste surfarar i aksjon.

 • Eldres dag 1. oktober 2017

 • Seminar om rus og psykiatri

  Onsdag 25. oktober kl. 08:00 - 15:00 i Festsalen på Klepp rådhus. Frist for påmelding: fredag 13. oktober

 • Kleppe skule 50 år

  Torsdag 5.oktober kl 17.30-1930 er det open skule for elevar, føresette og andre interesserte. Ordføraren opnar arrangementet, det blir musikk av skulekorpset og felles bursdagssong, utstilling, kafèar, leik og aktivitetar.

 • Bosshentinga held fram som normalt

  Brødrene Håland AS overtek drifta for innsamling av renovasjon i Klepp og Hå kommunar frå i morgon av, 29/9. Det betyr at søppeltømminga vil fortsetta som før.

 • Lyefjell gåvefond

  Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

 • Søppeltømming

  Renovasjonsfirma RenoNorden har gått konkurs. Søppeltømminga går som normalt fram til 28. sept.

 • Skipsvraket på Orre

  Lurer du på korleis det går med vraket som vart teke opp på Orresanden i juni i år? Ynskjer du å høyre om konserveringsprosessen og sjå sjølve vraket? Tirsdag 26. september har du høve til det.

 • Sakspapirer til kommunestyremøte 18.09.2017

  Vår nettleverandør har tekniske problem med å vise saksdokumentene til politiske møter. Her er direkte link til sakspapirene til kommunestyremøtet i kveld:

 • Valresultat

  Følg oppteljinga frå Klepp på valgresultat.no

 • Sundagsval i Klepp

  I år er det to dagars val i Klepp. Sundag 10.09.17 kl 14.00 - 18.00 er vallokalet i Klepp rådhus ope for alle med stemmerett i Klepp. Det er valfritt kva stemmelokale i kommunen innbyggjarane i Klepp skal bruka.

 • Rekordmange har har førehandstemt

  Over 25 % av dei stemmeberettiga i Klepp hadde stemt, då førehandsstemminga i Klepp blei avslutta fredag 08.09.17 kl 15.00.

 • Førarlaus buss til Klepp 24

  Ein førarlaus shuttelbuss blei testa på Klepp i helga.

 • Verdensdagen for psykisk helse

  Velkommen til Verdensdagen for psykisk helse. Torsdag 28.september 2017 er det fisketur til Røyslandsvatnet og 18. oktober er det opplegg på Klepp rådhus.

 • Stortingsvalet 2017

  Om du ikkje kan stemma på valdagen kan du førehandsstemma på rådhuset fram til fredag 8. september kl 15.00. Valdagen er måndag 11. september.

 • Foreldrekurs

  Kurs for tillitsvalde foreldre i barnehagar og skular tysdag 5. september 2017 kl. 19.00 på Klepp rådhus.

 • Utgraving av vrakrestane på Orrestranda

  I samarbeid med Stavanger Maritime museum, og andre, skal Klepp kommune no ta opp vraket.

 • Kronprinsen kjem til Klepp igjen

  Torsdag 15. juni besøker H.K.H. Kronprinsen Klepp. Først blir det nytt møte i hovudkomiteen for Eurosurf, deretter deltar Kronprinsen under Blått flagg-markeringa ved Friluftshuset på Orre.

 • Bål på Sankthans

  Fredag 23.juni feirar vi sankthans. I den forbindelse må alle som skal brenna sankthansbål melda dette inn dette til Rogaland brann og redning IKS (RBR) innan onsdag 21. juni.

 • Fagdag for eksportbedrifter på Jæren

  Tysdag 13. juni 2017, kl. 9 -19 på Vidsyn, Bryne.

 • Lagring langs vegar

  Statens vegvesen startar 1. juni 2017 eit systematisk arbeid med å fjerne trafikkfarleg utstyr som er plassert innanfor sikringssona til offentleg veg. Oppfordrar grunneigarar langs offentleg veg å flytte rundballar og anna utstyr som er plassert innanfor sikringssona før 1.juni.

 • AART-kurs hausten 2017

  Tilbud om AART-kurs for alle som arbeider med elever i Jærskulen. Påmeldingsfrist: 8.juni 2017, "første mann til mølla"...

 • 17. mai i Klepp 2017

 • Styrka jordmorteneste i Klepp

  Helsestasjonen kan nå tilby svangerskapsomsorg for alle som ønsker det.

 • Statsministeren besøkte Kleppheimen

  Tysdag 25. april blei statsminister Erna Solberg orientert om arbeidet ved kjøkkenet på Kleppeheimen.

 • Melding frå byggesaksavdelinga

  Tysdagar f.o.m. 25. april t.o.m. 13. juni vil tilsette på byggesaksavdelinga pga. digitaliseringsarbeid ikkje vere tilgjengeleg for publikum.

 • Informasjonsmøte for gardbrukarar

  Torsdag 27.04.2017 kl 19.30-22.00 i festsalen på Klepp rådhus.

 • Søknad om tid i terapibasseng

  Fristen for å søka om treningstid i terapibassenget på Sirkelen er 15. mai.

 • Har du erfaring med å vera pårørande til ein med demenssykdom?

  Klepp kommune treng di erfaring for å gjera tilbodet for personar med ein demenssjukdom betre.

 • Frigjeringsdagen og veterandagen

  I høve markeringa av frigjeringsdagen og veterandagen blir veteranar inviterte til ei markering i Vatneleiren måndag 8. mai 2017 kl. 17.00.

 • Se opp for fugleinfluensa

  Trekkfuglane kjem – Mattilsynet treng hjelp av deg for å ta fugleinfluensaprøvar.

 • Melding frå skatteetaten

  Den 4. april kjem foreløpig skattemelding frå Skatteetaten med frist til å levera 30. april.

 • Folkemøte om ny E39

  Velkommen til folkemøte om ny E39 i tysdag 28. mars på storstovå på Bryne kl 18.00 - 21.00

 • Klepp helsestasjon er stengt 28.03.17

  Tirsdag 28. mars er helsestasjonen stengt pga. fagdag.

 • Spanande samarbeid for Jærskulen

  Jærskulen er, saman med regionen Dunkerque og Universitetet i Stavanger, tildelt 141 200 Euro i støtte til eit relevant og viktig prosjekt gjennom Erasmus+, EUs program for utdanning.

 • Ny vri - prosjektrapport

  Målet med prosjektet var å få tak i dei unge sine erfaringar og opplevingar frå grunnskulealder, og i neste omgang nytta denne kunnskapen til å utvikla gode oppvekst- og velferdstenester.

 • Invitasjon til innspelsmøte om nytt "kommunehus"

  Lag, organisasjonar og interesserte enkeltpersonar er velkomne onsdag 15. mars kl 18.00 i Klepp rådhus.

 • Fra Klepp frivillighetssentral sitt 25-årsjubileum

  Onsdag 22. februar markerte Klepp Frivillighetsentral sitt 25-årsjubileum med fest rådhuset. Over 200 frivillige kom på feiringa.

 • Søknad om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond

  Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemming i Klepp og Time kommune søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

 • Gratulerer til første kvinne i Rogaland med fagbrev som byggdriftar

  Vaktmeister på rådhuset i Klepp, Tone Carlsen, er første kvinne i Rogaland som har tatt fagbrev som byggdriftar!

 • Rekneskap 2016

  Foreløpig rekneskap for Klepp kommune er gjort opp med eit netto driftsresultat på 61 millionar. Ingen etatar/tenesteområde eller investeringar hadde vesentleg meirforbruk.

 • Søknadfristar for kommunale tilskot

  1. mars og 1. april er viktige fristar for mange søknadar om kommunalt tilskot.

 • Klepp kommune går føre som eit godt eksempel!

  Fredag 10. feruar kom Utdanningsforbundet til rådhuset med kake og gode ord, som takk til politikarar, administrasjon og styrarar for den offensive satsinga på 50% barnehagelærarar innan 2020.

 • Kurs i verving av frivillege

  Arrangør Klepp Frivilligsentral og Frivillig.no

 • Nye el bilar

  Denne veka blei 9 bensinbilar i kommunen bytta ut med el bilar.

 • Sørhelle barnehage får skryt

  Barnehageforum leitar etter "den gode barnehagen", og det har dei funne på Klepp.

 • Samarbeid i barnevernet, på tvers av kommunegrensene

  For å få betre tenester og betra måten å nytta ressursene på, har Hå, Klepp og Time kommunar nå ei felles tiltaksavdeling i barnevernet.

 • Søk lærlingplass nå

  Jærkommunane søkjer etter lærlingar frå august 2017.

 • Pris for arbeid mot vald i nære relasjonar

  Konsultasjonsteama mot vald og seksuelle overgrep i Rogaland og Hordaland er tildelt Justis- og Beredskapsdepartementet sin samarbeids- og samordningspris for arbeid mot vald i nære relasjonar.

 • Tøming av septikktankar og slamavskillarar

  Stene Renovasjon AS overtek frå 01.01.2017 arbeidet med å tøma septikktankar og slamavskillarar i Klepp kommune.

 • Nye reglar når det gjeld frikort for helsetjenester

  Frå 1. januar 2017 slepp ein også å søka om frikort for helsetjenester for egenandelstak 2.

 • Tekniske problem med utlyste stillingar

  Tekniske problem gir konsekvensar for utlyste stillingar

 • Karriere og fremtid i Klepp

  Velkommen til Mulighetsdag på Klepp Rådhus 10. og 12. januar 2017

 • Orstad helsestasjon har flytta

  Frå 1. januar 2017 vil tenestetilbodet ved Orstad helsestasjon bli flytta til Klepp helsestasjon, Kleppetunet 2. etg.

 • Vinnaren er kåra

  Det er teikninga til Solvår Egeland 8 år frå Bore skule som skal pryda ordføraren sitt julekort i år.

 • Kommunestyret sitt vedtatte budsjett og økonomiplan 2017-2020

  Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 - 2020 blei vedtatt av kommunestyret 12. desember 2016.

 • Inspirasjonssamling om Partnerskap mot mobbing

  Innlegg ved Marco Elsafadi. Onsdag 30. november kl. 18.00 i aulaen på Bø skule på Nærbø.

 • Ungdata resultat for Klepp

  Link til Ung data sine nettsider finn de her:

 • Nå blir det snart lys på heile turstien rundt Frøylandsvatnet

  Det fører til at stien blir stengt på denne strekninga i perioden 14. november til 4. desember.

 • Folk lever lenge i Klepp

  10. november skreiv Kommunal rapport om Klepp kommune som er den kommunen med lågaste dødelighet i landet og som også er blant kommunane som har høgast levealder i landet.

 • Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom

  Søknadsfrist for tilskuddsåret 2017 er fredag 2. desember 2016.

 • Boksal på biblioteket

  På laurdag 12. november kl 10.00 startar årets boksal på Klepp bibliotek.

 • Bli frivillig

  På nettsida frivillig.no kan du finna ut kor du kan bidra som frivillig.

 • Veiviser - Bolig for Velferd

  I dag blei nettportalen "Veiviser Bolig for Velferd" lansert.

 • Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare

  Desse får våren 2017 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram.

 • Bli oljefri

  Nå har alle rett til å få pengar tilbake for ei rekke energitiltak i heimen. Møt opp på Sandnes kulturhus 9. nov kl 18.30 og få meir informasjon.

 • Brukarkonferanse

  Vert arrangert 15.11.16. Dette er ein konferanse arrangert av brukarar i Klepp kommune. Målgruppa er andre brukarar og pårørande i Klepp kommune innan psykisk helse og rus. Påmelding innan 8.11.16.

 • Stiftelsen Lyefjell Gåvefond

  Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

 • Ny rådmann tilsett

  Eit einstemmig kommunestyre vedtok 19. september å tilsetta Torild Lende Fjermestad som ny rådmann i Klepp kommune.

 • Nye NAV lokale er åpna

  Måndag 19. september kl 12.00 var det offisiell åpning av dei nye NAV lokala i Kjøpmannsbrotet 5.

 • Konferansen SMÅ STEG - STOR ENDRING

  Dette er 9.året på rad at vi arrangerer et inspirasjonsseminar med fokus på psykisk helse og aktivitet. Årets tema:"HER OG NÅ, ikke der og då"

 • Nytt KiD-kurs

  Kurs i depresjonsmestring er utarbeida for vaksne som i periodar kan kjenna seg nedstemte eller deprimerte, på ein slik måte at det går ut over livskvaliteten.

 • Gratis energiportal!

  Ønskjer du ein gratis objektiv energianalyse av din bustad? Energiberekninga er enkel å bruke

 • Kulturpris, stipend og – tilskot nyanlegg

  Kommunale tilskot med søknadsfrist 1. oktober.

 • Invitasjon til støttekontaktkurs

  Kurset er nå fullbooka.

 • Oppstartmøte "Kick off" Folkepulsen Klepp

  Folkepulsen Klepp skal nå settast i gong. Kick Off-møte er på Rådhuset 1. september.

 • Verdensdagen for psykisk helse

  Fellesarrangement for Klepp, Time og Hå. 26.sept.og 5.okt. 2016.

 • Nye etablerarkurs til hausten

  Oppstart 22. august 2016 – kveldstid (Stavanger) og 21. september 2016 – dagtid (Stavanger)

 • Små og store byggetiltak

  Er byggetiltaket ferdig? Ver merksam på at også tiltak som er unnateke krav om ansvarsrett (tidlegare kalla ’meldingssaker’) krev ferdigattest. Dette gjeld løyve gjeve etter 01.07.2010. Tiltakshavar må sende melding til kommunen når tiltaket er utført.

 • Ledig stilling som rådmann

  Ny rådmann må vere ein tydelig og samlande leiar. Han eller ho må klare å byggje tillit og etablere god samhandling mot politisk leiing og i forhold til kommunen sine tilsette

 • Til kongen sin hagefest

  17 heldige kleppsbuarar skal vera til stades på kongen sin hagefest på Ledaal i dag 27.06.16.

 • 1000 gratis falafler

  På lørdag vert det falafelfest i Klepp sentrum. Syrere i Klepp deler ut gratis falafler.

 • Prøveutgraving av skipsvraket på Orre

  Undersøkjinga av vraket fortsetter med ei større prøveutgraving.

 • Dont DO it

  Over 200 kumlokk i regionen er dekorert med Dont DO it.

 • Fornying av Kleppekrossen

  Velkommen til folkemøte om fornyinga i Kleppekrossen, torsdag 2. juni kl 18.00 - 20.00 i festsalen på Rådhuset. 

 • Kvardagsrehabilitering fungerar!

  Halvparten av deltakarane i kvardagsrehabilitering klarer seg utan tenester frå kommunen etter at dei har vore gjennom dette opplegget!

 • Ombygging på Klepp bibliotek

  Biblioteket er stengt i uke 22. Mandag 30. mai til og med lørdag 4. juni.

 • Nytt frå skattetaten

  Sjå her for anbefalt rapporteringsform for bedrifter med enkle skattemessige forhold.

 • Totalforbod mot å gjera opp eld

  Det er i dag innført totalforbod mot å gjera opp eld i eller i nærleiken av skog og mark i Rogaland brann og redning sine 10 eigarkommunar.

 • 17. mai 2016

  Her kan du finna 17. mai programma i Klepp.

 • Kortversjon av Årsrapport 2015

  Her kan du lesa kortversjonen av Klepp kommune sin Årsrapport.

 • Folkeavstemming i dag 25. april

  - Ja eller nei til Jæren kommune? På valdagen måndag 25. april, må du stemma i den kommunen du bur i.  Ta med legitimasjon med bilde! Åpningstid: 09.00 - 21.00