Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Styre, råd og utval 2019 - 2023

   

 

 

Forhandlingsutval 2019 - 2023

Ksak 99/19, den 03.10.2019

 

 

Medlemmer:
Ordførar Sigmund Rolfsen -ap
Varaordførar Kjetil Maudal -frp
Ane Mari Braut Nese -h


Varamedlemmer:
Vara for Ap, Frp, Sp, Krf, Fnb, Mdg og SV:
Roar Lima Grødeland -sp
Vara for H:
Ove Horpestad -h

 

Kontaktinformasjon

Forhandlingsutval løn 2019 - 2023

Ksak  98/19, den 03.10.2019

 

Medlemmer:
Ordførar Sigmund Rolfsen -ap
Varaordførar Kjetil Maudal -frp
Ane Mari Braut Nese -h


Varamedlemmer:
Vara for Ap, Frp, Sp, Krf, Fnb, Mdg og SV:
Roar Lima Grødeland -sp
Vara for H:
Ove Horpestad -h

 

 Kontaktinformasjon

Forliksråd 2016 - 2020

Ksak 39/16, den 20.06.2016

Ksak 121/19, den 18.11.2019

 

Val av 3 nummererte medlemmer:
1. Tor Audun Bilstad
2. Siri Øksnevad Olsen
3. Per Svein Borsheim til 18.11.2019
3. Ivar Undheim frå 18.11.2019

Val av 3 nummererte varamedlemmer:
1. Andrine Homme
2. Brigt Rosland til 18.11.2019
3. Elisabeth Manke Bellamey frå 18.11.2019
3. Jan Håvard Hatteland

Val av leiar:
Tor Audun Bilstad

 

 Kontaktinformasjon

Frivilligsentralen 2019 - 2023

Ksak 118/19, den 18.11.2019

 

Medlemmer:
Andrine Kallåk Homme -krf
Elin Barane Helland -h

Varamedlemmer:
Gaute Stokka -frp
Elisabeth Manke Bellamey -frp

 Kontaktinformasjon

Greater Stavanger 2019 - 2023

Ksak 112/19, den 18.11.2019

 

Representantar til årsmøte:
Gaute Stokka -frp
Tore Bore -krf
Kjetil Friestad -h

Personlege vararepresentantar til årsmøte:
Roar Lima Grødeland -sp
Siri Bloch Lindtveit -krf
Fridtjov Helland -h

 

 Kontaktinformasjon

Interkommunalt vann, avløps- og renovasjonsverk 2019 - 2023

Ksak 109/19, den 18.11.2019

 

Medlem i representantskapet:
Ordførar Sigmund Rolfsen -ap

Varamedlem i representantskapet:
Varaordførar Kjetil Maudal -frp

 

 Kontaktinformasjon

Jæren Friluftsråd 2019 - 2023

Ksak 120/19, den 18.11.2019

 

Styret:
Medlem:
Torbjørn Hovland -krf

Varamedlem:
Kjetil Maudal -frp

Representantskapet:
Medlemmer:
Ane Mari Braut Nese -h
Kolbjørn Sandve -sv
Tom Ove Øksnevad -frp

Varamedlemmer:
Ove Horpestad -h
Kirsten G. Østrem -ap
Roar Lima Grødeland -sp

 

 Kontaktinformasjon

Jæren Industripartner 2019 - 2023

Ksak 115/19, den 18.11.2019

 

Medlem i styret:
Ane Mari Braut Nese -h

Varamedlem:
Ordførar Sigmund Rolfsen -ap

Representant til generalforsamlinga:
Medlem:
Varaordførar Kjetil Maudal -frp

Varamedlem:
Roar Lima Grødeland -sp

 

 Kontaktinformasjon

Jæren Produktutvikling 2019 - 2023

Ksak 114/19, den 18.11.2019

 

Medlem i styret:
Kristine Nordheim Meinkøhn -h

Varamedlem:
Fridtjov Helland -h

 

 Kontaktinformasjon

Jæren symfoniorkester 2019 - 2023

HSK sak 89/19, den 29.10.2019

 

Medlemmer:
1. Kirsten G. Østrem -a
2. Kjetil Friestad -h

Varamedlemmer:
1. Jan Bekkum
2. Namn kjem seinare

 

 Kontaktinformasjon

Jæren vannområde 2019 - 2023

HSK sak 91/19, den 29.10.2019

 

Medlem:
Arild Børge Skjæveland -sp

Varamedlem:
Gaute Stokka -frp

 

 Kontaktinformasjon

Jærmuseet 2019 - 2023

Ksak 119/19, den 18.11.2019

 

Medlem:
Kjetil Maudal -frp

Varamedlem:
Else Hauge -ap

 

 Kontaktinformasjon

Jærrådet 2019 - 2023

Ksak 103/19, den 03.10.2019

 

Medlemmer:
Ordførar Sigmund Rolfsen -ap
Varaordførar Kjetil Maudal -frp

Varamedlemmer:
1. Torbjørn Hovland -krf
2. Ane Mari Braut Nese -h

 

 Kontaktinformasjon

Jærstrendene 2019 - 2023

HSK sak 93/19, den 29.10.2019

 

Medlem:
Dina Friestad -mdg

Varamedlem:
Tom Ove Øksnevad -frp

 

 Kontaktinformasjon

Klepp idrettsråd 2019 - 2023

HSK sak 96/19, den 29.10.2019

 

Medlem:
Gaute Stokka -frp

Varamedlem:
Åslaug Årsland Grude -sp 

 

 Kontaktinformasjon

Klepp kyrkjelege fellesråd 2019 - 2023

Ksak 113/19, den 18.11.2019

 

Medlem:
Ane Mari Braut Nese -h

Varamedlem:
Torunn Austdal Rasmussen -frp

 

 Kontaktinformasjon

Kontrollutval 2019 - 2023

Ksak 95/19, den 03.10.2019

 

Medlemmer:
Olav Røysland -h, leiar
Geir Morten Øvestad -u, nestleiar
Asbjørn Aanestad -sp
Ragnhild Olsen -h
Marianne Erga -h

Vara for Ap, Frp, Sp, Krf, Fnb, Mdg og SV:
1. Tina Simonsen -frp
2. Haldis Kleppe Akselsen -krf
Vara for H:
1. Arild B. Oftedal -h
2. Ole Hermansen -h
3. Kjetil Pollestad -h

 

 Kontaktinformasjon

KS sitt fylkesmøte 2019 - 2023

Ksak 97/19, den 03.10.2019

 

Medlemmer:
Ordførar Sigmund Rolfsen -ap
Varaordførar Kjetil Maudal -frp
Ane Mari Braut Nese -h

Varamedlemmer:
1. Roar Lima Grødeland -sp
2. Thorbjørg Isafold Kristjansdottir -mdg
3. Ove Horpestad -h
4. Kjetil Friestad -h
5. Siri Block Lindtveit -krf

 

 Kontaktinformasjon

Lyse AS bedriftsforsamling 2019 - 2023

Ksak 110/19, den 18.11.2019

 

Medlemmer:
Ordførar Sigmund Rolfsen -ap
Ane Mari Braut Nese -h

Personlege varamedlemmer:
Arne Madland -frp
Ove Horpestad -h

Ordførar møter i generalforsamlinga.

 

 Kontaktinformasjon

Rogaland brann og redning IKS 2019 - 2023

Ksak 111/19, den 18.11.2019

 

Medlem:
Ordførar Sigmund Rolfsen -ap

Varamedlem:
Roar Lima Grødeland -sp

 

 Kontaktinformasjon
Skjønsnemnd - forpakting og taksering 2019 - 2023

HSK sak 92/19, den 29.10.2019

 

Medlemmer:
1. Arild Ånestad -sp
2. Tom Ove Øksnevad -frp
3. Anders Bore -a

Varamedlemmer:
1. Åslaug Årsland Grude -sp
2. Olav Røysland -h
3. Jon Tore Refve -krf

 

 Kontaktinformasjon
Sparebankstiftelsen Klepp 2019 - 2023

Ksak 116/19, den 18.11.2019

 

Medlemmer:
1. Raymond Kråkenes -frp
2. Else Hauge -ap

Vararepresentantar:
Tore Bore -krf
Anders Bore -ap

 

 Kontaktinformasjon

Stiftelsen Fredheim 2019 - 2023

HSK sak 95/19, den 29.10.2019

 


Hovudutval for samfunn og kultur delegerte til administrasjonen å finna kandidater.

 

 Kontaktinformasjon
Stiftinga Jæren folkehøgskule 2019 - 2023

Ksak 117/19, den 18.11.2019

 

Medlem:
Elin Barane Helland -h

Varamedlem:
Tore Bore -krf

 

 Kontaktinformasjon