Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Resultat folkeavstemming - Jæren kommune

Endeleg resultat

  Antal Prosent
Krins Ja Nei Blank Ja Nei Blank
Førehandsstemmer 401 1908 21 17,2 % 81,9 % 0,9 %
Kleppe 400 1312 29 23,0 % 75,4 % 1,7 %
Engelsvoll 179 521 16 25,0 % 72,8 % 2,2 %
Tu 306 385 19 43,1 % 54,2 % 2,7 %
Orre 181 356 12 33,0 % 64,8 % 2,2 %
Bore 261 873 14 22,7 % 76,0 % 1,2 %
Orstad 255 446 12 35,8 % 62,6 % 1,7 %
Framande stemmer 102 231 5 30,2 % 68,3 % 1,5 %
Totalt 2085 6032 128 25,3 % 73,2 % 1,6 %

 

Valdeltaking Antal Prosent
Totalt  8250 57,4 %
16-17 åringar  349 64,2 %

 

Endeleg resultat

Klepp:

Hå:

Time: