Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Retningslinjer for folkevalde

Arbeidsgjevarstrategi

Arbeidsgjevarstrategi

Etikk

Etikk - Klepp kommune

Reglement for folkevalde

1. Reglement for Klepp kommunestyre

2. Kommunelova

3. Reglement for formannskap og hovudutvala

4. Delegeringsreglement for rådmannen

5. Politisk delegeringsreglement

6. Reglar for godtgjersle

7. Finansreglement for Klepp kommune

8. Økonomireglement

Skjema

Skjema for møtegodtgjersle

Skjema for reiserekning 

Lokal utvikling

Internt delegeringsreglement etat for lokal utvikling

Delegering innan plan og forvaltningsavdelinga, Lokal utvikling

Reglement for kommunale byggjeprosjekt

Retningslinjer for tilskot til kulturarbeid

Retningslinjer for fortetting

Barn og unge

Barnehagelova

Opplæringslova

Barnehage og skulebruksplan

Vedtekter kommunale barnehagar

Vedtekter SFO

Jærskulen

 

 

 

Rådhuset

Besøksadresse:

Solavegen 1
4352 Kleppe

Postadresse:

Postboks 25
4358 Kleppe

Telefon: 51 42 98 00