Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Retningslinjer for folkevalde

Arbeidsgjevarstrategi

Arbeidsgjevarstrategi

Etikk

Etikk - Klepp kommune

Reglement for folkevalde

1. Reglement for Klepp kommunestyre

2. Kommunelova

3. Reglement for formannskap og hovudutval

4. Delegeringsreglement for rådmannen

5. Politisk delegeringsreglement

6. Reglar for godtgjersle

7. Finansreglement for Klepp kommune

8. Økonomireglement

Skjema

Skjema for møtegodtgjersle

Skjema for reiserekning 

Lokal utvikling

Internt delegeringsreglement etat for lokal utvikling

Reglement for kommunale byggjeprosjekt

Retningslinjer for tilskot til kulturarbeid

Retningslinjer for fortetting

Skule og barnehage

Barnehagelova

Barnehage og skulebruksplan

Betalingssatsar  - barnehage og SFO

IKT - plan

Jærskulen  - mål og prinsippdokument

Jærskulen - tilstandsrapport 2014

Læreplanar - skule

Gode samanhenger og overganger for barn og elevar i Klepp

Opplæringslova

Opptaksregler og vedtekter barnehage

Rammeplan - barnehage

Vedtekter SFO

 

 

 

Rådhuset

Besøksadresse:

Solavegen 1
4352 Kleppe

Posadresse:

Postboks 25
4358 Kleppe

Telefon: 51 42 98 00