Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Folkevaldopplæring - presentasjonar

Opplæring for folkevalde 31. januar - 1. februar 2020

Kommunalt eigarskap v/ kommunalsjef Kåre Strand

Budsjettprosessen v/ økonomisjef Stein Kittelsen

Politikaropplæring v/ Petter Steen

 

Opplæring for folkevalde 18. - 19. oktober 2019

Kommunelova v/ fagleiar Maren Skaaden

Folkevaldopplæring I - v/ rådmann Torild Lende Fjermestad

Folkevaldopplæring II, visjon - v/ rådmann Torild Lende Fjermestad 

Godtgjersle som folkevald og litt om styrevervregisteret - v/ kommunalsjef Kåre Strand 

Kommuneøkonomi - v/ økonomisjef Stein Kittelsen  

Arbeidsgjevarrollen - v/ personal- og organisasjonssjef Espen Åvitsland

Samfunn og kultur - v/ kommunalsjef Trine Fossmark

Helse og velferd - v/ kommunalsjef Marianne Sund

Barn og unge - v/ kommunalsjef Anne-Jorunn Bjørkum Leigvold