Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Folkevaldopplæring - presentasjonar

Økonomiseminar 26. september 2016

Økonomiplan 2017-2020 

Forutsetninger v/ økonomisjef Stein Kittelsen

Administrasjon, styring og fellestenester v/ organisasjonssjef og personalsjef Espen Åvitsland

Etat for skule og barnehage v/ kommunalsjef Trond Roy Pedersen 

Etat for helse og velferd v/ kommunalsjef Torild Lende Fjermestad

Etat for lokal utvikling v/ kommunalsjef Kåre Strand

 

Utsikten 22. og 23. januar 2016

Prosessveileder Morten Strand:

Oppstart - program

Hva vil dere med Klepp kommune de neste 4 årene?

En selvstendig nyskapende kommunesektor 

Slik styrer Klepp kommune i dag

Eierrollen og egenkontroll - Kontrollutvalget sin rolle

Folkevalgt lederskap

Samspillet med administrasjonen

Samhandling med lokalsamfunnet

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Den digitale versjonen av boka "Tillit – Folkevalgt i kommunen og fylkeskommunen"

 

Rådmann Ivar Undheim:

Naboprat og intensjonsavtale

Kommuneplan


Stein Kittelsen, økonomisjef

Jæren kommune - økonomi


Kåre Strand, kommunalsjef lokal utvikling:

Eigarskap

 

Glimt frå fredagskvelden!

 

Utsikten 16. og 17. oktober 2015

Informasjon om Klepp kommune v/ rådmann Ivar Undheim

Arbeidsgjevarrolla og arbeidsgjevarstrategi v/ personal og org. sjef Espen Åvitsland

Virksomhetsområde helse og velferd v/ kommunalsjef Torild Lende Fjermestad

Etat for skule og barnehage v/ kommunalsjef Trond Roy Pedersen

Etat for lokal utvikling v/ kommunalsjef Kåre Strand

Kommunelova m.m. v/ rådmann Ivar Undheim

Økonomiplan v/ økonomisjef Stein Kittelsen

Kommuneøkonomi v/ økonomisjef Stein Kittelsen

Info frå politisk sekretariat v/ formannskapssekr. Wigdis B. Detlie

 

Glimt frå seminaret 16. -17. oktober 2015

Glimt frå julemiddag 15. desember 2015