Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Barn og unges kommunemøte 3. nov 2016

Ordførar Ane Mari Braut Nese fekk mange friske innspel frå medlemmene i elevråda i Klepp, då sentrumsplanen blei diskutert.

deltakarane   
Engasjerte og konsentrerte deltakarar på BUK møtet. 

Dei  50.000 kronene som BUK hadde fått frå den nedlagde skateklubben ville dei bruka på leikeapparat for større barn i sentrum. 

Elles kom det mange spørsmål om både trafikk, leikeplassar og dei enkelte skulane, som kommunalsjefane svarte på.

Møtedokumenta ligg på nettsida til Klepp kommune under Politikk og innsyn/Møtekalender og politiske saksdokument. Trykk på Barn og unges kommunemøte 3. november

vegar
Vegar Stokland hadde mange innspel til sentrumsplanen.

pizza
I pausen stod pizza på menyen.

Foto: Thorbjørg Kristjansdottir og Torhild Lende Fjermestad