Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ordførar

Ordførar Ane Mari Braut Nese har ordet:

Ordførar

Velkommen til Klepp!

Her på nettsida vår kan du finne svar på det meste du lurer på.
Skulle du endå vera i tvil om noko, kan du ta kontakt med kommunen
på 51 42 98 00 eller postmottak@klepp.kommune.no

Kva er kommunen?

Det er alle me over 19.000 innbyggjarane som bur her. Det er også alle dei over 1.200 tilsette som yter tenester til innbyggjarane.

Kven er dei folkevalde?

Me som er folkevalde i Klepp, bur i Klepp. Me er valde av innbyggjarane i Klepp for å ta vare på kommunen for oss alle. Her er dei politiske utvala vi  er med i. Trykker du på ordet Kommunestyret, får du opp namna på alle folkevalde.

Kva gjer dei folkevalde?

Me som er folkevalde skal planleggje økonomien framover. Me skal passe på at pengane som kjem inn via staten og via skatten vår vert brukte så godt som mulig. Me har øverste ansvaret for kva tilbud som vert gitt i skulane, barnehagane og sjukeheimane for å nevne nokre få område. Ein viktig oppgave er å planleggje bustadbyggjing og å leggje tilrette for næringslivet vårt. Me skal sjå dei store lange linjene og tenke framover.

Kva gjer ordføraren?

Ordføraren er innbyggjarane sin fremste tillitsmann (eller kvinne). Ordførar leier kommunestyret. Kommunestyret er øverste myndighet i kommunen. Det betyr at ordførar er ein av dei 31 som bestemmer i kommunen. Ordførar signerer på vegne av kommunen, først når kommunestyret har bestemt seg for å inngå avtaler.
Ordførar representerer kommunen. Det kan vera i møter med andre kommunar, fylkesmann eller andre. Det føregår mykje mellom kommunane i Rogaland for å planleggje vegbyggjing, bustadbyggjing og anna. Ordførar representerer også kommunen overfor innbyggjarar, lag og organisasjonar.
Ordførar er i Klepp den einaste folkevalde som er heilt frikjøpt frå sitt ordinære arbeid. Dei andre folkevalde har sitt å drive med til dagleg, og har politikken som ein hobby eller samfunnsdugnad på sida.

Når skal du kontakte kommuneadministrasjonen?

Når du lurer på noko som gjeld deg sjølv, skal du kontakte dei som er tilsette i kommunen. Det er dei som behandler søknader, tek i mot klager og ordnar det som gjeld enkeltpersonar. Du finn rette vedkomande ved å søkje på heimesida eller ved å spørje deg fram. Ring gjerne sentralbordet på 51 42 98 00. Øverste sjef for administrasjonen er rådmannen.

Når kontakter du ordførar?

Når du har lyst. For å tipse meg om noko eg burde vite om som gjeld alle eller mange innbyggjarar i Klepp. Eller for å koma med forslag til korleis me kan gjera ting betre. Kort sagt det som er eller kan bli ei politisk sak. Det er ikkje sikkert at eg er inne på kontoret, for eg er mykje på farten. Det beste er å sende meg ein epost. ordforer@klepp.kommune.no Då får du eit svar så fort det går. 

Ane Mari Braut Nese ordførar

Rådhuset

Besøksadresse:

Solavegen 1
4352 Kleppe

Postadresse:

Postboks 25
4358 Kleppe

Telefon: 51 42 98 00