Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ordførar

Ordføraren er kommunen sin øverste tillitsvalgte leiar både for kommunen sine over 19 000 innbyggjarar og kommunestyret. Kommunestyret består av 31 politikarar og er kommunen sitt øverste myndighetsorgan.

Ordføraren skal representera kommunen i møte med fylkesmann, andre kommunar, andre politisk organ og ved invitasjonar frå kommunen sine lag og organisasjonar, samt verksemder.

Alle i kommunestyret er valgt som ombudsmenn og -kvinner for alle innbyggjarane i Klepp kommune, og kan dermed tas kontakt med dersom det er saker som engasjerer den eller dei enkelte. Ordføraren er den einaste politikaren som har kontor på rådhuset, og kan også kontaktas ved avtale og helst på e-post til ordforer@klepp.kommune.no

Det er ønskeleg med god kontakt med innbyggjarane i kommunen.

ordførar Sigmund Rolfsen
Sigmund Rolfsen, ordførar

Rådhuset

Besøksadresse:

Solavegen 1
4352 Kleppe

Postadresse:

Postboks 25
4358 Kleppe

Telefon: 51 42 98 00