Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Møtekalender og politiske saker

Politisk sekretariat: Tlf: 51429830 / 9800 E-post: politisk.sekretariat@klepp.kommune.no


MØTEKALENDER med saksdokument
Saksdokumenta er tilgjengelege på nettsida 5 - 10 dagar før møtet skal haldast. Saker u. off blir ikkje lagt ut.

Alle politiske møte er i kommunestyresalen og dei er opne for publikum. Gjeldane smittevernreglar kan avgrensa kor mange som får plass i salen.

Gjeldande smittevernreglar avgjer om møta blir avvikla som fysiske eller digitale møte. Publikum kan følgja digitale møte gjennom direktesending på kommunen si nettside.

WebTV: Direktesending
WebTV: Opptak av tidlegare kommunestyremøte

 

OVERSIKTSKALENDER - 2021

Møtekalender med saksdokument før august 2020

 

Onsdag 9. desember 2020 kl 11.30 - 18.00
Politikaropplæring del 3  -  i festsalen på rådhuset.