Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Planstrategi 2015-2019 - forslag

Formannskapet vedtok i møte 17.10.2016 å gjera forslag til planstrategi for perioden 2015-2019 offentleg kjent. Planstrategien er tenkt behandla i kommunestyret 12. desember.

Forslaget til planstrategi kan du finna her.

Innspel og merknader til forslaget kan sendast:

postmottak@klepp.kommune.no

eller

Klepp kommune, pb 25, 4358 Kleppe

Frist for merknader og innspel er 14. november.