Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kommuneplan - langsiktig grense jordvern - endring

Nytt offentleg ettersyn

Formannskapet i Klepp vedtok i møte 17.10.2015 (sak 88/15) å leggja to alternative forslag til revidert langsiktig grense jordvern ut til offentleg ettersyn.

Føremålet med revisjonen er å følgje opp resultatet frå meklingsmøte mellom Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Klepp kommune 01.12.2014.

 

Særutskrift møtebok

Kartskisser

 

Ein ber om at innspel og merknader til planframlegget blir sendt til:

postmottak@klepp.kommune.no

eller

Klepp kommune, Pb 25, 4358 Kleppe

 

Høyringsfristen er 16. desember 2016