Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Kunngjeringar

Høyring barnehagebruksplan Klepp kommune 2017-2025

Høyringsfrist: 15. juni 2017

Politisk behandling:
24.08.17 Hovudutval for skule og barnehage 
18.09.17 Klepp kommunestyre 

Brev høyring barnehagebruksplan 2017-2025.pdf

Barnehagebruksplan 2017-2025 høyringsutkast.pdf

Høyring - rett til opphald i sjukeheim

Høyringsfrist: 15. mai 2017

Innspel kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no

Forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim i Klepp kommune

Høyringsbrev - lovendring om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgnstenester

Høyring - E39 Lyngdal Vest - Sandnes

Informasjon om prosjektet og forslag til plan

Høyring - Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2020

Forslag til Trafikksikkerhetsplan for 2017-2020

Høyring - Kommunedelplan fysisk aktivitet 

 Planprogram for kommunedelplan for fysisk akivitet

Varsel om regulering - fv 44 Braut - Re

Informasjon om prosjektet og forslag til plan

Kommuneplan - langsiktig grense jordvern - endring

Forslag til offentleg ettersyn