Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Kunngjeringar

Høyring - E39 Lyngdal Vest - Sandnes

Informasjon om prosjektet og forslag til plan

Høyring - Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2020

Forslag til Trafikksikkerhetsplan for 2017-2020

Høyring - Kommunedelplan fysisk aktivitet 

 Planprogram for kommunedelplan for fysisk akivitet

Varsel om regulering - fv 44 Braut - Re

Informasjon om prosjektet og forslag til plan

Planstrategi

Forslag til planstrategi

Kommuneplan - langsiktig grense jordvern - endring

Forslag til offentleg ettersyn

PlanId 1790 - Ny kyrkje Kleppe

Vedteken plan